EU FLAG

Ambulantní poradenství

Center for the Integration of Foreigners for the Liberec Region – Liberec Main Branch

Adresa: Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Termín: Monday+Wednesday 12:00-18:00, Thursday+Friday 8:00-12:00
Poskytovatel: Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj

Sdílet informaci