EU FLAG

Aktuality

Španělsky hovořící tlumočník /Intérprete de habla hispana

Dobrý den, rádi bychom Vás informovali o možnosti využít v našem centru při konzultaci služby španělsky mluvícího tlumočníka. Tlumočník bude přítomen v centu od 15.2.2024 každý čtvrtek v době od 9:00 do 12:00.

Hola, nos gustaría informarle sobre la posibilidad de utilizar los servicios de un intérprete de habla hispana en nuestro centro durante la consulta. Un intérprete estará presente en el cent a partir del 15/02/2024 todos los jueves de 9:00 a 12:00 horas.

Termín:každý čtvrtek 9:00 – 12:00

Sdílet informaci