EU FLAG

Sociokulturní kurz

SOCIÁLNÍ POMOC V MATEŘSTVÍ (tlumočeno do AJ!)

Centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na sociokulturní kurz s názvem

Sociální pomoc v mateřství

Kdy: v pondělí 17. února od 15:00 – 16:30

Kde: Hálkova 171/2.

Dozvíte se:

Tlumočení do anglického jazyka zajištěno.

Pro více informací pište na icolomouc@suz.cz nebo volejte na telefonní čísla +420 773 739 867, +420 585 204 686.Kurz je určen pro cizince ze třetích zemí (mimo EU), patřící do cílové skupiny projektu.

Vstup zdarma!

__________

The Center for the Integration of Foreigners invites you to a socio-cultural course called

Social assistance in maternity

When: on Monday February 17th, 2020 at 15:00 – 16:30

Where: Hálkova 171/2, Olomouc

You will learn:

Interpreting into English language provided.

For more information please contact us at icolomouc@suz.cz or call on +420 773 739 867, +420 585 204 686. The course is designed for foreigners from third countries (outside the EU) belonging to the target group of the project.

Free entry!

__________

Центр интеграции иностранцев приглашает вас на социокультурный курс под названием

«Социальная поддержка материнства»,

Когда: понедельник 17 февральв 15:00 – 16:30

Где: Hálkova 171/2.

Вы узнаете:

– когда иностранец имеет право на социальные пособия, связанные с детьми

– Новости о родительском пособии в 2020 году

Перевод на английский язык обеспечен.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с icolomouc@suz.cz  или по +420 773 739 867, +420 585 204 686

Курс предназначен для иностранцев из третьих стран (за пределами ЕС), принадлежащих к целевой группе проекта.

Вход свободный!

Den konání akce: 17.02.2020
Čas konání akce: 15:00 – 16:30
Místo konání akce: Hálkova 171/2, Olomouc

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email