EU FLAG

Terénní poradenství

Terénní práce – 2022

Vážení klienti, vzhledem k epidemiologické situaci bude od prosince 2021 terénní práce pozastavena. Stále však můžete využít ostatních služeb Centra – poskytujeme online kurzy českého jazyka, odborné sociální poradenství, právní poradenství a online sociokulturní kurzy. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit!

Dear clients, due to the epidemiological situation, field work will be suspended from December 2021. However, you can still use the Centre’s other services – we provide online Czech language courses, professional social counseling, legal counseling and online socio-cultural courses. If necessary, do not hesitate to contact us!

Уважаемые клиенты, в связи с эпидемиологической ситуацией полевые работы будут приостановлены с декабря 2021 года. Однако вы по-прежнему можете пользоваться другими услугами центра – мы предлагаем онлайн-курсы чешского языка, профессиональные социальные консультации, юридические консультации и онлайн-курсы по социально-культурным вопросам. При необходимости обращайтесь к нам!

Sdílet informaci