EU FLAG

Aktuality

Oznámení/Notification

Cizinci (občané třetích zemí) s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání, krátkodobým vízem za účelem sezónním, vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním, nebo s mimořádným pracovním vízem, kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost víza a zaměstnavatel s nimi sjedná prodloužení pracovního vztahu nebo pracovní vztah nový bezprostředně navazující na předchozí pracovněprávní vztah, se prodlužuje lhůta na vycestování až do 16. listopadu 2020; zároveň se prodlužuje platnost povolení k zaměstnání. Tato lhůta se, podle současných informací, prodlužovat nebude a je konečná.

Foreigners (third-country nationals) with a short-stay visa for the purpose of employment, a short-stay visa for the purpose of seasonal, a visa for a stay of more than 90 days for the purpose of seasonal, or with an extraordinary work visa whose visa expired after 12 March 2020 and the employer arranges extensions employment relationship or a new employment relationship immediately following the previous employment relationship, the travel period is extended until 16 November 2020; at the same time, the validity of the work permit is extended. According to current information, this period will not be extended and is final.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email