EU FLAG

Центр поддержки интеграции иностранцев - Либерецкий край

Проект Работа Центров интеграции иностранцев II., reg. č. AMIF/20/05 финансирован в рамках народного Фонда убежища, миграции и интеграции.

АДРЕЦ

Voroněžská 144/20
Liberec
za Nerudovým náměstím směrem k TU Liberec

КОНТАКТ

tel.: +420 482 313 064
e-mail: icliberec@suz.cz

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПН 12:00 — 19:00
ВТ — закрыто для посещений
CP 12:00 — 19:00
ЧТ 08:00 — 15:00
ПТ 08:00 — 12:00

ССЫЛКИ

Руководитель центра
Žaneta Kaprasová

Социальный работник
Mgr. Eva Bartoschová, tel.: 778 493 856
Bc. Kateřina Kovářová, tel.: 608 119 885
Mgr. Bc. Gabriela Šídová, tel.: 770 193 314
Žaneta Pacltová, Dis., tel.:  773 779 451

Организатор
Štěpánka Sandnerová, tel.: 482 313 064

Новости

❗️❗️❗️Уважаемые клиенты, Со среды, 25 марта, продуктовые магазины и магазины косметики с торговой площадью более 500 квадратных метров будут открыты с 8:00 до 10:00 только для людей старших 65 лет❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️Ограничения на свободное передвижение и проживание людей и другие чрезвычайные меры продлены до 1 апреля 2020 года в 6 часов утра❗️❗️❗️

Více informací »

Как вы можете помочь? Уважаемые клиенты, Безусловно, мы знаем, что некоторые компании временно ограничивают рабочую деятельность на ваших рабочих местах. Если вы хотите вернуться в страну вашего происхождения, у вас есть 2 варианта: 1. Свяжитесь с вашим работодателем, который должен связаться с соответствующими сотрудниками Министерства труда и социальных дел, чтобы помочь вам вернуться. 2. Свяжитесь с вашим посольством в Чешской Республике и сообщите им, что вам требуется помощь вернуться в страну происхождения. Многие посольства готовят различные программы, чтобы помочь вернуться своим гражданам. Предупреждение: Иностранцы с ПМЖ и ВНЖ свыше 90 дней, которые хотят покинуть территорию Чешской Республики, будут внесены в ESO (реестр нежелательных лиц), и во время чрезвычайного положения они не смогут вернуться на территорию Чешской Республики. Причина состоит в том, чтобы прекратить перемещение граждан между странами в период объявленной чрезвычайной ситуации и снизить риск заражения коронавирусом. После чрезвычайной ситуации эти иностранцы смогут вернуться в ЧР.

Více informací »

Návrat do země původu: Vážení klienti, Samozřejmě jsme si vědomi, že některé firmy dočasně omezují provoz na vašich dosavadních pracovištích. V případě, že chcete odjet do země svého původu, máte 2 možnosti: 1. Kontaktovat vašeho zaměstnavatele, který by měl kontaktovat příslušné pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí a pomoci vám zajistit návrat 2. Kontaktovat váš zastupitelský úřad v ČR a sdělit jim, že se chcete pomoci s návratem do země původu. Řada zastupitelských úřadů chystá různé repatriační programy, v rámci, kterých vám s návratem pomohou. Upozornění: cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, resp. vycestují z území ČR, budou zavedeni do ENO (evidence nežádoucích osob) a po dobu nouzového stavu už nebudou moci opětovně vstoupit na území ČR. Důvodem je zamezení pendlování těchto občanů v době vyhlášeného nouzového stavu a omezení ohrožení koronavirem. Po skončení nouzového stavu, budou moci tito cizinci opětovně přicestovat na území ČR.

Více informací »

— Если вы работаете по трудовой карте в Чешской Республике, с 20 марта и до окончания чрезвычайного положения, вы можете сменить работодателя или должность раньше, чем через 6 месяцев. Вы по-прежнему обязаны сообщать об изменениях в Министерство внутренних дел в соответствии с установленными законом условиями. — Если ваш новый работодатель каким-либо образом связан с выполнением или помощью в чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, достаточно уведомить об смене работодателя/рабочей позиции не позднее, чем в день начала новой работы. Министерство больше не будет выдавать разрешения и подтверждения, что вы выполнили все условия. Условия считаются выполненными после подачи вашего уведомления. Но ваше уведомление об изменении должно сопровождаться заявлением от нового работодателя о том, как он / она участвует в реализации антикризисных мер (например, в сфере здравоохранения, производстве средств защиты и т.д.). Выше написанное применимо и для владельцев синих карт. — https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx — https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

Více informací »

— Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek. — Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty. — https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx — https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

Více informací »
aktuality

LIBEREC — маски

Уважаемые клиенты, по причине защиты здоровья ношение масок или других средств для прикрывания носа и рта во время нахождения на территориях вне дома является ТРЕБОВАНИЕМ!

Více informací »
aktuality

ЛИБЕРЕЦ — OAMP Департамент путевки — основная информация — основное отделение Либерец

Уважаемые клиентыПриглашаем вас на социокурз, который состоится 13 ноября 2019 года с 17:00 до 19:00 в Центре интеграции интеграции иностранцев в Либерецком крае, Воронежская 144/20,

Více informací »
aktuality

ЛИБЕРЕЦ — Куда отправиться в путешествие в Либерец? — главный филиал в Либереце

Уважаемые клиентыПриглашаем вас на социокурз, который состоится 13 ноября 2019 года с 17:00 до 19:00 в Центре интеграции интеграции иностранцев в Либерецком крае, Воронежская 144/20,

Více informací »
aktuality

Монголия — Чешская Липа

Уважаемые клиенты, Приглашаем вас на мероприятие «Монголия», которое состоится 14 июня 2019 года с 15:00 до 16:30 в районе между Красным замком и Водным замком

Více informací »

Online консультирование

Социокультурный курс

Мероприятия