EU FLAG

Musí ukrajinské děti chodit v Česku do školy? Ano, musí!

Pokud jste ještě pro Vaše dítě nezajistili místo ve škole, máte nejvyšší čas!

Podle platných českých zákonů, musí všechny děti, jimž bylo šest a více let do 31. 8. 2022, zahájit povinnou školní docházku nejpozději po 90 dnech od získání povolení k pobytu (výjimka dle Lex Ukrajina). Pro pětileté děti pak platí povinný předškolní rok v mateřské škole.

  • Zákonná povinnost
  • Děti si najdou ve škole nové kamarády
  • Rychleji se naučí česky a integrují se do české společnosti

Share this post