EU FLAG

Aktuality

K CESTĚ NA UKRAJINU NENÍ NUTNÉ ŽÁDAT O ZMĚNU VÍZA

📌ДЛЯПОДОРОЖЕЙВУКРАЇНУНЕПОТРІБНОПЕРЕКЛЕЮВАТИВІЗОВУНАКЛЕЙКУ

Якщо у вас в паспорті є штамп або візова наклейка з кількістю в’їздів «00», ви можете подорожувати без обмежень в країни Шенгену та в Україну. Візова наклейка з необмеженою кількістю в’їздів («MULT») необхідна лише в термінових випадках виїзду за межі Шенгенської зони (не в Україну). В цьому випадку необхідно надати пояснення виїзду та пред’явити квиток. * Причина вжиття такого заходу – відсутність візових наклейок у всій Європі.

📌

K CESTĚ NA UKRAJINU NENÍ NUTNÉ ŽÁDAT O ZMĚNU VÍZA

Pokud máte v pase razítko nebo vízový štítek s počtem vstupů «00», můžete cestovat do zemí schengenského prostoru a na Ukrajinu bez omezení. Vízový štítek s neomezeným počtem vstupů («MULT») potřebujete pouze v urgentních případech vycestování mimo schengenský prostor (nikoliv pro cestu na Ukrajinu). Zároveň musíte doložit odůvodnění nutnosti vycestování a předložit letenku či jízdenku. Důvodem, proč bylo k tomu opatření přistoupeno, je nedostatek štítků v celé Evropě.

Více informací naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

Більше інформації можна знайти тут: https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

Sdílet informaci