EU FLAG

AIK ve vietnamském jazyce – 11.05.2023

Rádi bychom Vás informovali o konání adaptačně integračního kurzu ve vietnamském jazyce, který se uskuteční v našem centru.

Chúng tôi xin hân hạnh phông báo với quý vị rằng Khoá học thích ứng và hội nhập bằng tiếng Việt sẽ được tổ chức ngày 11/5/2023 từ 10:00 đến 14:00 tại địa chỉ Americká 8/39, Plzeň. 

Kdy: dne 11.5. 2023 v 10:00 – 14:00

Kde: Americká 8/39, Plzeň

Sdílet informaci