EU FLAG

Sociokulturní kurz

ГАДААДЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

2019.4.3 17:00 – 18:30 Түүх, соёл
Дундад зуун / орчин үе / 1948 он хүртэл Чехословак улс / 1984-1989 он хүртэл Чехословак улс / 1989 оноос хойших Чех Улс / суут хүмүүс / урлаг

2019.4.10
17:00 – 18:30 Газар зүй 17:00 – 18:30 Газар зүй
байршил / газар нутаг / байгалын нөхцөл / бүс нутаг, газар / хүрээлэн буй орчин / нийгэм, соёл, эдийн засаг, олон улсын нөхцөл байдал

2019.4.17 17:00 – 18:30 Иргэний суурь мэдлэг I
тээвэр / эрүүлийг хамгаалах / боловсрол / мөнгөн дэвсгэрт, банкны тогтолцоо / татвар / нийгмийн хамгаалал / ажил эрхлэлт / бизнес эрхлэлт

2019.4.24 17:00 – 18:30 Иргэнийсуурь мэдлэг II
зан заншил, уламжлал / улс төрийн тогтолцоо / хууль тогтоох / гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл / сонгууль / иргэний хууль / гэр бүлийн хууль / засаг захиргааны болон эрүүгийн хууль

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email