EU FLAG

Kurzy českého jazyka

PŘÍBRAM: INFO OHLEDNĚ KURZŮ ČESKÉHO JAZYKA

KURZY ČESKÉHO JAZYKA – AKTUÁLNÍ INFORMACEVážení klienti, v současné době jsou kurzy českého jazyka stále ve fázi plánování. Zatím neznáme přesné termíny zahájení kurzů českého jazyka. V případě zájmu o kurzy českého jazyka se přijďte do Centra zaregistrovat a vyplnit přihlášku. O zahájení kurzů pak budete včas informováni. Pro aktuální informace sledujte náš web a facebook. Děkujeme za trpělivost. Tým CPIC————————————————————————–

CZECH LANGUAGE COURSES – UPDATED INFORMATIONDear clients, Czech language courses are currently still in the planning phase. We don´t know the exact dates of the start of the Czech language courses yet. If you are interested in Czech language courses, visit our Center and fill out our application form. You will be informed about the start of the courses in time then. You can find updated information on our websites and Facebook. Thank you for your patience.Team CPIC————————————————————————–

Курси чеської мови – актуальна інформація Шановні клієнти,В даний час курси чеської мови все ще перебувають у стадії планування. Ми поки не знаємо точні дати початку курсів чеської мови. Якщо ви зацікавлені в курсах чеської мови, приходьте до Центру, щоб зареєструватися та заповнити заявку. Потім вас вчасно проінформуємо про початок курсів. Щоб отримати актуальну інформацію, слідкуйте за нашим веб-сайтом та facebook.Дякуємо за терпіння.Колектив Центру підтримки та інтеграції іноземців————————————————————————–

Các khóa học tiếng Séc – thông tin mới nhất Kính gửi quý khách hàng, hiện tại, các khóa học tiếng Séc vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, chúng tôi chưa biết chính xác ngày khai giảng khóa học tiếng Séc.Nếu bạn có nhu cầu học tiếng Séc hãy đến trung tâm đăng kí và điền đơn. Bạn sẽ được thông báo về thời gian bắt đầu khóa học. Để biết thông tin hiện tại, hãy theo dõi chúng tôi trên web và facebook.Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫnĐội CPIC

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email