EU FLAG

Aktuality

Vážení klienti, ve dnech 25.5., 8.6. a 22.6.2020 od 15:00 do 17:00 hodin jsme pro vás opět k dispozici na kontaktním místě v Chebu. Těšíme se na vaši návštěvu!

Dear clients,
on 25.5., 8.6. and 22.6.2020 from 15:00 to 17:00 we are again available for you at the contact point in Cheb. We look forward to your visit!

Уважаемые клиенты,
на 25,5., 8,6. и 22.6.2020 с 15:00 до 17:00 мы снова доступны для вас в контактном пункте в Хебе. Мы с нетерпением ждем вашего визита!

Эрхэм үйлчлүүлэгчид,
дээр 25.5., 8.6. болон 22.6.2020-ны өдрийн 15.00-17.00 цаг хүртэл бид Чеб дэх холбоо барих цэг дээр дахиад бэлэн байна. Бид таны айлчлалыг тэсэн ядан хүлээж байна!

Kính thưa quý khách hàng
ngày 25.5., 8.6. và 22.6.2020 từ 15:00 đến 17:00, chúng tôi lại sẵn sàng cho bạn tại điểm liên lạc ở Cheb. Chúng tôi mong muốn chuyến thăm của bạn!

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email