EU FLAG

Aktuality

VÁNOČNÍ SVÁTKY / РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ / CHRISTMAS HOLIDAY / NGÀY LỄ GIÁNG SINH

OMEZENÍ SLUŽEB BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že v době vánočních svátků budou dočasně omezeny následující služby:

– Právní poradenství –
Poslední právní poradenství v roce 2019 proběhne 18.12.2018. Následně bude obnoveno 8.1.2020 a poté bude opět probíhat pravidelně každou středu od 13:00 do 18:00.

– Kurzy českého jazyka –
OLOMOUC
– Intenzivní kurzy (A1.1.B, A1.2.A, A1.3.A, A2.2.A, B1.2.A) skončily dne 26.11.2019 a 27.11.2019.
– Intenzivní kurz A0 – poslední lekce v roce 2019 proběhne 18.12.2018. Pokračovat bude následně 8. ledna 2020.
– Dětský kurz skončil dne 9.12.2019.
– Základní kurz A1– poslední lekce v roce 2019 proběhne 16.12.2018. Pokračovat bude následně 6. ledna 2020.
PROSTĚJOV
– Intenzivní kurz A1.1 a A1.3. – poslední lekce v roce 2019 proběhne 14.12.2019. Pokračovat bude následně 11. ledna 2020.
– Dětský kurz – poslední lekce v roce 2019 proběhne 19.12.2019. Pokračovat bude následně 9. ledna 2020.
PŘEROV
– Dětský kurz skončil dne 11.12.2019.
ŠUMPERK
– Základní kurz úrovně A1 – poslední lekce v roce 2019 proběhne 10.12.2019. Pokračovat bude následně 14. ledna 2020

Nové intenzivní kurzy a základní kurzy jsou plánovány od ledna 2019. Děkujeme za pochopení a přejeme hezké prožití vánočních svátků.

Tým CPIC
____________________

ОГРАНИЧЕНИЕ УСЛУГ В ТЕЧЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Уважаемые клиенты,

обратите внимание, что следующие услуги будут временно ограничены в течение Рождественных праздников:

– Юридическая консультация –
Последняя юридическая консультация в 2019 году будет проходить 18.12.2018. Впоследствии она обновится 8.1.2020, а затем будет предоставляться регулярно каждую среду с 13:00 до 18:00.

– Курсы чешского языка –
OLOMOUC/ОЛОМОУЦ
– Интенсивные курсы (A1.1.B, A1.2.A, A1.3.A, A2.2.A, B1.2.A) закончились 26.11.2019 и 27.11.2019.
– Интенсивный курс А0 – последний урок в 2019 году будет 18.12.2018. Курс возобновится 8 января 2020 года.
– Детский курс закончился 9.12.2019.
– Базовый курс А1 – последний урок в 2019 году будет 18.12.2018. Курс возобновится 8 января 2020 года.
PROSTĚJOV/ПРОСТЕЁВ
– Интенсивный курс А1.1 и А1.3. – Последний урок в 2019 году будет 14.12.2019. Курс возобновится продолжаться 11 января 2020 года.
– Детский курс – последний урок в 2019 году будет 19.12.2019. Курс возобновится 9 января 2020 года.
PŘEROV/ПРШЕРОВ
– Детский курс закончился 11.12.2019.
ŠUMPERK/ШУМПЕРК
– Базовый курс уровня А1 – последний урок в 2019 году будет 10.12.2019. Курс возобновится 14 января 2020 года.

Начало новых интенсивных курсов  и базовых курсов планируется с января 2019 года.
Спасибо за ваше понимание, желаем вам счастливого Рождества.

Команда CPIC
____________________

RESTRICTING SERVICES DURING CHRISTMAS HOLIDAYS

Dear clients,

please note that the following services will be temporarily restricted during Christmas:

– Legal advice –
The last legal advice in 2019 will be held 18.12.2018. Subsequently, it will be renewed on 8.1.2020 and thereafter will be held on a regular basis every Wednesday from 13:00 to 18:00.

– Czech Language Courses –
OLOMOUC
– Intensive courses (A1.1.B, A1.2.A, A1.3.A, A2.2.A, B1.2.A) ended on 26.11.2019 and 27.11.2019.
– Intensive course A0 – last lesson in 2019 will be held on 18.12.2018. It will continue on 8 January 2020.
– The children’s course ended on 9.12.2019.
– Basic course A1 – last lesson in 2019 will be held on 18.12.2018. It will continue on 8 January 2020.
PROSTĚJOV
– Intensive course A1.1 and A1.3. – The last lesson in 2019 will be held on 14.12.2019. It will continue on 11 January 2020.
– The children’s course – last lesson in 2019 will be held on 19.12.2019. It will continue on 9 January 2020.
PŘEROV
– The children’s course ended on 11.12.2019.
ŠUMPERK
– Basic course of level A1 – the last lesson in 2019 will be held on 10.12.2019. It will continue on 14 January 2020.

The beginning of new intensive courses and basic courses is planned from January 2019.
Thank you for your understanding, we wish you a Merry Christmas!

The CPIC team
____________________

DỊCH VỤ BỊ HẠN CHẾ TRONG NHỮNG NGÀY LỄ GIÁNG SINH

Kính thưa quý khách,

chúng tôi muốn thông báo rằng trong ngày lễ Giáng Sinh, các dịch vụ dưới đây sẽ bị hạn chế tạm thời:

– Tư vấn pháp luật –
Buổi tư vấn cuối cùng trong năm 2019 được cung cấp vào ngày 18.12.2019. Dịch vụ sẽ hoạt động lại vào ngày 8.1.2020 và sẽ được cung cấp thứ tư hàng tuần từ 13:00 đến 18:00.

– Khoá học tiếng Séc –
OLOMOUC
– Khoá học chuyên sâu (A1.1.B, A1.2.A, A1.3.A, A2.2.A, B1.2.A) kết thúc ngày 26.11.2019 và 27.11.2019.
– Khoá học chuyên sâu A0 – buổi học cuối trong năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 18.12.2018. Buổi học tiếp theo là vào ngày 8.1.2020.
– Khoá học chọ trẻ em kết thúc ngày 9.12.2019.
– Khoá học cơ bản A1– buổi học cuối trong năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 18.12.2018. Buổi học tiếp theo là vào ngày 8.1.2020.
PROSTĚJOV
– Khoá học chuyên sâu A1.1 và A1.3. – buổi học cuối trong năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 14.12.2018. Buổi học tiếp theo là vào ngày 11.1.2020.
– Khoá học chọ trẻ em – buổi học cuối trong năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 19.12.2018. Buổi học tiếp theo là vào ngày 9.1.2020.
PŘEROV
– Khoá học chọ trẻ em kết thúc ngày 11.12.2019.
ŠUMPERK
– Khoá học cơ bản A1 – buổi học cuối trong năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 10.12.2018. Buổi học tiếp theo là vào ngày 14.1.2020.

Trung tâm sẽ lên kế hoạch cho khoá học chuyên sâu và cơ bản mới từ tháng 1 2020.
Xin cảm ơn và chúc quý vị có buổi lễ tốt đẹp.

Đội nhân viên CPIC

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email