EU FLAG

Aktuality

Upozornění – státní svátek 5.7.2019

UPOZORNĚNÍ – STÁTNÍ SVÁTEK 5.7.2019

Vážení klienti, v pátek 5.7.2019  je Centrum z důvodu státního svátku zavřeno. Děkujeme za pochopení. Tým CPIC.

ATTENTION –  NATIONAL HOLIDAYS – 5th July 2019
Dear clients, on the 5 th July the Center is closed due to National holidays. Thank you for your understanding. The CPIC team

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ДЕРЖАВНІ СВЯТА 5.7.2019

Шановні клієнти, У 5.7.2019 Центр буде закритий з приводу державних свят. Дякуємо за розуміння. Колектив Центру.

CHÚ  Ý – NHỮNG NGÀY LỄ QUỐC GIA 5.7.2019

Thưa các quý khách, 5.7. 2019 là những ngày lễ quốc gia, vì vậy Trung tâm hỗ trợ hoà nhập (CPIC) sẽ đóng cửa không làm việc. Chúng tôi xin cảm ơn sự thông cảm. Đội CPIC

Termín:5.7.2019

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email