EU FLAG

Aktuality

!! Řešení situace cizinců a legálnosti jejich pobytu po ukončení nouzového stavu

Nouzový stav, který byl v ČR vyhlášen 13. 3. 2020 bude pravděpodobně ukončen 17. 5. 2020.Cizincům, kterým během nouzového stavu vypršelo oprávnění k legálnímu pobytu, bylo umožněno setrvat na území ČR.

Po ukončení nouzového stavu (tj. 17. 5.2020) nebudou cizinci po bez platného pobytového oprávnění sankcionováni po dobu 60 dnů! V této době nemusí nijak řešit prošlou platnost pobytu na pracovištích ministerstva vnitra či Policie ČR. Během těchto 60 dnů jsou však povinni z území ČR vycestovat!

Legálnost cizince v době odjezdu bude označena razítkem v cestovním dokladu, a to až na hranicích, v okamžiku vycestování z ČR. O tomto postupu budou informovány ze strany ČR všechny státy.

Toto osvědčení legálnosti pobytu bude do cestovního dokladu vyznačováno již od pondělí 4. 5. 2020! Důvodem je zajištění bezproblémového návratu do země původu.

Upozornění: Platnost tohoto opatření je časově omezená a vztahuje se pouze na osoby, které v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu pobývaly legálně! Cizinci, kteří chtějí v ČR nadále pobývat a končí jim platnost jejich dlouhodobého víza anebo povolení k dlouhodobému pobytu, musí požádat o jeho prodloužení – více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email