EU FLAG

Aktuality

PŘÍBRAM: novela zákona o pobytu cizinců / новелла закона о пребывании иностранце / the amendment

Dne 31.7.2019 vyjde v platnost novela zákona o pobytu cizinců č.176/2019, která mění zákon č.326/1999 Sb.

31.7.2019 вступит в силу новелла закона о пребывании иностранцев ном. 176/2019, которая изменит закон ном. 326/1999 Сборн.

The amendment of the Act No. 176/2019 will come into effort on 31.7.2019 varying the Act No. 326/1999 Coll., On the residence of foreigners in the Czech Republic and amending certain Acts.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email