EU FLAG

Aktuality

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V OLOMOUCI / FEE FOR MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN OLOMOUC / ЗБОРИ ЗА ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ В ОЛОМОУЦІ

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Z důvodu uzavření Magistrátu města Olomouce veřejnosti není možno uhradit poplatek za komunální odpad v roce 2020 osobně na pokladně. Proto jsou občané požádáni, aby poplatek uhradili pomocí převodu na bankovní účet do 31. května 2020! Výše poplatku činí 816 Kč. V případě potřeby uhrazení poplatku i za jiné osoby v domácnosti, je nutno poslat elektronicky formulář o hromadné platbě. Tyto podmínky a částky platí pouze pro město Olomouc, v jiných městech a obcích se prosím informujte o aktuální situaci.

Kdo musí platit poplatky za komunální odpad: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/15246

FEE FOR MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT

Due to the closure of the Municipality of Olomouc to the public it is not possible to pay the municipal waste fee personally at the box office in 2020.  Therefore, citizens are asked to pay the fee by bank transfer by May 31, 2020!  The fee is CZK 816.  In case you need to pay the fee for other persons in the household, it is necessary to send an electronic form of a collective payment.

Who is obliged to pay the fee for municipal waste: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/15246

ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

 В связи с закрытием муниципалитета города Оломоуц для населения, в 2020 году нет возможности оплатить сбор за муниципальные отходы лично в кассах. Поэтому граждан просят оплатить сбор банковским переводом до 31 мая 2020 года!  Плата составляет 816 крон.  В случае необходимости оплаты сбора за других лиц в семье, необходимо отправить электронную форму общего платежа.

Кто должен платить за коммунальные отходы: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/15246

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email