EU FLAG

Aktuality

Nová opatření proti šíření koronaviru platné od 28. 10. 2020 do konce nouzového stavu

Nová opatření proti šíření koronaviru platné od 28. 10. 2020 do konce nouzového stavu
Zákaz volného pohybu do 21:00 do 4:59 s výjimkami – cesty do zaměstnání a zpět, cesty k výkonu povolání, cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku, venčení psa do 500 metrů od bydliště
Uzavření obchodů od 20:00 do 5:00 od pondělí do soboty
Kompletní uzavření obchodů v neděli
Neplatí pro čerpací stanice, lékárny a prodejny v místech koncentrace cestujících jako jsou letiště, nádraží, prodejny v místech zdravotnických zařízení
New measures against the spread of coronavirus valid from 28 October 2020 until the end of the emergency
Prohibition of free movement until 21:00 to 4:59 with exceptions — journeys to and from work, journeys to work, journeys to ensure safety and order, health protection, public transport, supplies and distribution services, urgent journeys for protection reasons life, health or property, walking the dog within 500 meters from the residence
Closure of shops from 20:00 to 05:00 from Monday to Saturday
Complete closing of shops on Sunday
Does not apply to service stations, pharmacies and shops in passenger concentration points such as airports, railway stations, shops in medical facilities

Sdílet informaci

Поделиться в facebook
Поделиться в print
Поделиться в email