EU FLAG

Aktuality

!! Návrat do země původu

Vážení klienti,

Samozřejmě jsme si vědomi, že některé firmy dočasně omezují provoz na vašich dosavadních pracovištích. V případě, že chcete odjet do země svého původu, máte 2 možnosti:

1. Kontaktovat vašeho zaměstnavatele, který by měl kontaktovat příslušné pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí a pomoci vám zajistit návrat

2. Kontaktovat váš zastupitelský úřad v ČR a sdělit jim, že se chcete pomoci s návratem do země původu.  Řada zastupitelských úřadů chystá různé repatriační programy, v rámci, kterých vám s návratem pomohou.

Upozornění:

cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, resp. vycestují z území ČR, budou zavedeni do ENO (evidence nežádoucích osob) a po dobu nouzového stavu už nebudou moci opětovně vstoupit na území ČR. Důvodem je zamezení pendlování těchto občanů v době vyhlášeného nouzového stavu a omezení ohrožení koronavirem.  Po skončení nouzového stavu, budou moci tito cizinci opětovně přicestovat na území ČR.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email