EU FLAG

Aktuality

!IMPORTANT/DŮLEŽITÉ!

!!Important noticesAgreement on trade and cooperation between EU and UK was among the instruments signed on December 30th, 2020. This Agreement is provisionally applied since January 1st, 2021 back to back with the end of transitional period pursuant to Withdrawal Agreement, which terminated on December 31st, 2020. The Agreement regulates also police cooperation and judicial cooperation in criminal matters.
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/news-brexit.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

!!Aktuality a důležitá upozorněníV rámci jednání o budoucím partnerství Evropské unie se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska po brexitu byla dne 30. prosince 2020 podepsána mimo jiné dohoda o obchodu a spolupráci mezi těmito stranami. Tato dohoda je předběžně prováděna od 1. ledna 2021 a navázala bezprostředně na konec přechodného období dle výstupové dohody, které skončilo 31. prosince 2020. Dohoda mimo jiné upravuje policejní spolupráci a justiční spolupráci v trestních věcech.
https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email