EU FLAG

Aktuality

Do odvolání bude uzavřeno kontaktní místo Cheb

Vážení klienti, od 22.2.2021 bude do odvolání uzavřeno kontaktní místo Cheb. Děkujeme za pochopení, tým CPIC Karlovy Vary.


Dear clients, from February 22, 2021, the Cheb contact point will be closed until further notice. Thank you for your understanding, CPIC Karlovy Vary team.


Уважаемые клиенты, с 22 февраля 2021 года контактный пункт в Хебе будет закрыт до дальнейшего уведомления. Спасибо за понимание, команда CPIC Karlovy Vary.


Эрхэм хүндэт үйлчлүүлэгчид, 2021 оны 2-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн Cheb холбоо барих цэгийг дахин мэдэгдэх хүртэл хаах болно. CPIC Karlovy Vary-ийн баг, ойлголцсон танд баярлалаа.

Kính gửi quý khách hàng, kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2021, điểm liên hệ của Cheb sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Cảm ơn sự thông cảm của bạn, nhóm CPIC Karlovy Vary.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email