EU FLAG

Aktuality

!!! UPOZORNĚNÍ !!! VÁŽENÍ KLIENTI, DNE 20.1.2020 JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. KURZY ČESKÉHO JAZYKA PROBÍHAJÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. TÝM CPIC

!!! NOTICE JANUARY 20th 2020 !!!

DEAR CLIENTS, LEGAL CONSULTING AND PROFESSIONAL SOCIAL CONSULTING ARE CANCELLED ON THE JANUARY 20th 2020 BECAUSE OF ORGANIZATIONAL REASONS. CZECH LANGUAGE COURSES ARE OPEN AS USUAL. THANK YOU FOR UNDERSTANDING. CPIC TEAM

!!! УВАГА !!!

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, 20.1.2020 З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРИЧИН СКАСОВУЮТЬСЯ ЮРИДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЇ. КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ ПРОХОДИТИМУТЬ. ДЯКУЄМО ВАМ ЗА РОЗУМІННЯ.КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ.

!!!  CHÚ  Ý  !!!

KÍNH THƯA CÁC QUÝ KHÁCH, NGÀY  20.1.2020  TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ TƯ VẤN CHUYÊN MÔN XÃ HỘI NGHỈ KHÔNG LÀM VIỆC VÌ LÝ DO TỔ CHỨC. Các khoá học tiếng séc vẫn tiến hành bình thường. Chúng tôi xin cám ơn. Đội CPIC – Trung tâm hỗ trợ ngoại kiều hoà nhập.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email