EU FLAG

Aktuality

Aktualizovaná pravidla pro vstup cizinců na území ČR Шановні громадяни, з 24 серпня почали діяти оновлені правила в’їзду іноземців до Чехії, опубліковані в Захисних заходах МОЗ Чехії.

!!!Vážení občané!!!,

Od srpna 24 začala jednat aktualizovaná pravidla vstupu cizinců do České republiky, zveřejněná v Ochranných akcích České republiky.

Podle nových pravidel musí cizinec projít PLR testem na koronavirus v ČR ihned po návštěvě země a do 72 hodin po příjezdu na sanepidemstation. Cizinci, kteří dorazili na zaměstnání nebo školení, musí znovu projít zkouškou 14 dní po příjezdu. Cizinci nebudou před obdržením výsledků testu povoleni na místo výkonu práce nebo studia.

Přísný zákaz vstupu do České republiky “ na vízum “ pokračuje.

Další podrobnosti:
1. Cizinci, kteří byli posledních 14 dní na území nestátních zemí s nízkou chorobou koronaviru, musí tuto skutečnost hlásit přímo po vstupu na území České republiky telefonicky nebo pomocí jiného dálkového ovladače komunikační metoda na pobočku sanepidemstation v místě bydliště nebo plánované místo registrace bydliště v ČR, stejně jako pohotovost na vlastní náklady, udělejte RT-PCR test na SARS CoV-2, pokud jde o veřejné zdraví autorita v jednotlivých případech neučinila další rozhodnutí.
– Tato povinnost se nevztahuje na pracovníky mezinárodní dopravy; občany EU a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v EU, pokud do 12 hodin projedou Českou republiku v tranzitu; diplomaté a zaměstnanci mezinárodních organizací registrovaných u České republiky Ministerstvo zahraničních věcí, pokud je termín termín, jejich pobyt v ČR nepřesáhne 14 dní.

2. Pokud cizinec do 72 hodin po vstupu na české území nepošle zaměstnancům v místě registrace nebo bydliště výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, provedeného na území České republiky, o rozhodnutí rozhodování o rozhodnutí povinných karanténních omezeních pro danou osobu musí rozhodovat sanepidemstation.

3. Cizinci, kteří během posledních 14 dnů byli více než 12 hodin na území zemí, které nejsou ve vlastnictví států s nízkou chorobou koronaviru a dorazili do České republiky za účelem zaměstnání nebo studia (studenti a učitelé) , závazek související s vlastní cenou, udělejte druhý test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 14 dní po vstupu na území ČR. To se nevztahuje na jednotlivé občany, kterým v individuálním pořadí předepsal zdravotní úřad další karanténní omezení. SARS-CoV-2 má omezení pohybu cizinců, s výjimkou návštěv obchodů, které zajistí potřebné potřeby živobytí, péče o děti a zvířata, doplnění paliva; návštěva zdravotnických zařízení nebo institucí poskytujících sociální služby; výlety za účelem řešení nouzových problémů ve státních institucích; návrat k pobytu.

4. Zaměstnavatelé a koncoví uživatelé zahraničních pracovníků, kteří byli za více než 12 hodin posledních 14 dní na území zemí, které nejsou nízkonákladovými zeměmi, jsou povinni těmto pracovníkům zabránit pracovat na pracovištích poskytnout zaměstnavateli nebo konečnému uživateli služeb negativního výsledku testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 z českého území. Toto pravidlo platí i pro studenty a učitele vzdělávacích institucí.

5. Subjekty, které jsou od 1 zaměstnány nebo přijaty pro cizince, jsou povinny poskytnout cizím občanům: ubytování na celou dobu pobytu v ČR a samostatné karanténní prostory v případě, že takové rozhodnutí je provedeno zdravotnickým úřadem; platba ošetření nebo zdravotního pojištění u registrovaného subjektu po celou dobu pobytu v ČR; návrat do země trvalého pobytu v případě zrušení účelu příjezdu (školení nebo zaměstnání).

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-25-8-2020.pdf?fbclid=IwAR0enWLVqOCwv3WzEsK8wssJW5QBYGGv5UfNwcKs5GkPq19pj–0F2CzFoc

Шановні громадяни,

з 24 серпня почали діяти оновлені правила в’їзду іноземців до Чехії, опубліковані в Захисних заходах МОЗ Чехії.

Відповідно до нових правил іноземцеві необхідно обов’язково пройти ПЛР- тест на коронавірус на території Чехії відразу після приїзду до країни та упродовж 72 годин після приїзду надіслати результати до санепідемстанції. Іноземцям, що прибули з метою працевлаштування чи навчання, необхідно повторно здати тест через 14 днів після приїзду. До отримання результатів тесту іноземці не будуть допускатися до місця роботи чи навчання.

Продовжує діяти сувора заборона на в’їзд до Чехії «по безвізу».

Детальніше:
1. Іноземці, що перебували понад 12 годин упродовж останніх 14 днів на території країн, що не належать до держав із низькими показниками захворювання на коронавірус, повинні безпосередньо після в’їзду на територію Чеської Республіки повідомити про цей факт за телефоном чи з допомогою іншого способу віддаленого зв’язку до відділення санепідемстанції за місцем проживання чи планованим місцем реєстрації проживання у Чехії, а також невідкладно за власний рахунок зробити RT-PCR тест на наявність SARS CoV-2, якщо орган охорони громадського здоров’я в індивідуальних випадках не прийняв інше рішення.
– Цей обов’язок не поширюється на працівників міжнародних перевезень; громадян ЄС та іноземців із довгостроковим чи постійним дозволом на проживання в ЄС, якщо вони проїздять Чехію транзитом упродовж 12 годин; дипломатів та співробітників міжнародних організацій, зареєстрованих в МЗС Чехії, якщо термін їхнього перебування в Чехії не перевищує 14 днів.

2. Якщо іноземець упродовж 72 годин після в’їзду на територію Чехії не надішле співробітникам санепідемстанції за місцем реєстрації чи проживання результат RT-PCR тесту на наявність SARS CoV-2, зроблений на території Чехії, санепідемстанція повинна прийняти рішення про обов’язкові карантинні обмеження щодо зазначеної особи.

3. Іноземці, які перебували понад 12 годин упродовж останніх 14 днів на території країн, що не належать до держав із низькими показниками захворювання на коронавірус та прибули до Чехії з метою працевлаштування чи навчання (студенти й педагоги), зобов’язані за власний кошт зробити другий RT-PCR тест на наявність SARS-CoV-2 через 14 днів після в’їзду на територію Чехії. Це не стосується окремих громадян, яким в індивідуальному порядку органом охорони здоров’я були призначені інші карантинні обмеження. До отримання результатів другого тесту на наявність SARS-CoV-2 діє обмеження на пересування іноземців, за винятком відвідання магазинів для забезпечення необхідних потреб життєдіяльності, піклування про дітей та тварин, поповнення засобів пального; відвідання медичних закладів чи установ, що надають соціальні послуги; поїздки з метою вирішення невідкладних питань у державних установах; повернення до місця проживання.

4. Роботодавці та кінцеві користувачі послуг іноземних робітників, які перебували понад 12 годин упродовж останніх 14 днів на території країн, що не належать до держав із низькими показниками захворювання на коронавірус, зобов’язані не допускати на робочі місця таких працівників до надання роботодавцеві чи кінцевому користувачу послуг довідки про негативний результат RT-PCR тесту на наявність SARS-CoV-2 з території Чехії. Це правило поширюється також на студентів та викладачів навчальних закладів.

5. Суб’єкти, які з 1 липня 2020 р. працевлаштовують чи приймають на навчання іноземців, зобов’язані забезпечити іноземним громадянам: проживання на весь період їхнього перебування в Чехії та окреме приміщення для проходження карантину у тому разі, якщо таке рішення буде прийнято органом охорони здоров’я; оплату лікування або забезпечення медичного страхування у зареєстрованого суб’єкта на весь період перебування в Чехії; повернення до країни постійного проживання у разі скасування цілі приїзду (навчання чи працевлаштування).

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email