EU FLAG

Aktuality

!Nové ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR!

CZ
Nové ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR:
Dochází ke změně v tom, že kdo ode dneška přijede na území, bude muset absolvovat 2 testy: jeden do 72 hodin po příjezdu (případně nařízená karanténa) a následně další test po 14 dnech od příjezdu. Toto by se mělo vztahovat jen na zaměstnance (viz bod I.11, potažmo I.13).

ENG
New protective measure issued by the Ministry of Health of the Czech republic:
There is a change in the fact that whoever arrives in the territory from today will have to pass 2 tests: one within 72 hours of arrival (or quarantine) and then another test 14 days after arrival. This should only apply to employees (see point I.11, hence I.13).

RUS
Новая мера защиты, выданная Министерством здравоохранения Чешской Республики:
есть изменение в том, что тот, кто прибывает на территорию с сегодняшнего дня, должен будет пройти 2 теста: один в течение 72 часов с момента прибытия (или на карантин), а другой – через 14 дней после прибытия. Это должно относиться только к сотрудникам (см. Пункт I.11, следовательно, I.13).

UKR
Новий захисний захід, виданий Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки:
Змінюється той факт, що той, хто з сьогоднішнього дня прибуде на територію, повинен буде пройти 2 тести: один протягом 72 годин після прибуття (або замовлений карантин), а потім інший тест через 14 днів після прибуття. Це має стосуватися лише працівників (див. Пункт I.11, звідси I.13).

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email