EU FLAG

Aktuality

⚠️Nouzový stav, s ním i většina nově zavedených opatření pro cizince, bude trvat zatím do neděle 17. května 2020. ⚠️

CZE:
Nouzový stav, s ním i většina nově zavedených opatření pro cizince, bude trvat zatím do neděle 17. května 2020.
– Sekce speciálně pro cizince https://www.mvcr.cz/…/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizin…

– Od pondělí došlo k zásadní změnám především pro občany ČR a přijíždějící cizince, ale situace se velmi rychle mění a doporučujeme sledovat průběžně https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

– ŽÁDOSTI OAMP (odbor azylové a migrační politiky) – velmi často dostávají žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště bez vlastnoručního podpisu. Žádosti Ministerstvu vnitra lze zasílat poštou nebo prostřednictvím datové schránky – nelze je však zasílat jako e-mail bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nemůže být přihlíženo

ENG:
The state of emergency, with it most of the newly introduced measures for foreigners, will last until Sunday, May 17, 2020.
– Section especially for foreigners https://www.mvcr.cz/…/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizin…

– Since Monday, there have been fundamental changes, especially for Czech citizens and incoming foreigners, but the situation is changing very quickly and we recommend monitoring https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

– APPLICATION OAMP – very often they receive applications for residence permits sent to the workplace without a handwritten signature. Applications to the Ministry of the Interior can be sent by post or via a data box – but cannot be sent as an e-mail without a guaranteed electronic signature. Requests sent by simple e-mail cannot be considered

APPLICATION OAMP – very often they receive applications for residence permits sent to the workplace without a handwritten signature. Applications to the Ministry of the Interior can be sent by post or via a data box – but cannot be sent as an e-mail without a guaranteed electronic signature. Requests sent by simple e-mail cannot be considered

UKR:
Надзвичайний стан, а з ним більшість нововведених заходів для іноземців триватиме до неділі, 17 травня 2020 року.

– Розділ спеціально для іноземців
https://www.mvcr.cz/clanek/nove – činnosti- a informace-pro-cizince-prevence-rozpireni-covid-19.aspx

–  З понеділка відбулися кардинальні зміни, особливо для чеських громадян та іноземців, які приїжджають. Але ситуація змінюється дуже швидко, і ми рекомендуємо постійно спостерігати за нею.
https // www.mvcr.cz /clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

– ЗАЯВКИ OAMP
(департамент з питань притулку та міграційної політики) – дуже часто вони отримують заяви на посвідчення на проживання, які надсилаються на робочі місця OAMP без власноручного підпису. Заявки до Міністерства внутрішніх справ можна надсилати поштою або через скриньку даних. Але не можуть бути надіслані електронною поштою без гарантованого електронного підпису. Запити, надіслані простою електронною поштою, не можуть розглядатися.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email