EU FLAG

Aktivity pro veřejnost

PŘERUŠENÍ SLUŽEB

Vážení klienti,
od 1. 7. 2019 budou dočasně omezeny následující služby – právní poradenství, kurzy českého jazyka a tlumočení. Nadále můžete využívat sociální poradenství, knihovnu i internet.
O znovuzahájení poskytování služeb vás budeme informovat.

Tým CPIC Jihlava

INTERRUPTION OF SERVICES

Dear clients,
the services will be temporarily restricted: legal advice, Czech language courses and interpreting from 1.7.2019. You can still use social counseling, library and internet.
We will inform you about resumption of service.

Team CPIC Jihlava

ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Шановні клієнти,
з 1 липня 2019 року буде тимчасово припинене надання таких послуг: юридичні консультації, курси чеської мови та усний переклад. Ви зможете й надалі користуватися соціальними консультаціями, бібліотекою та Інтернетом.
Ми повідомимо Вам про відновлення послуг.
Команда CPIC Jihlava

1.7.2019 – 30.8.2019
Jihlava

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email