Mladá Boleslav – Adaptačně integrační kurzy (AIK)

___ Toto jsou termíny Adaptačně integračních kurzů v Mladé Boleslavi, na které je nutné se přihlásit předem. ___
Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1.500 Kč. Za účast v kurzu obdržíte doklad o absolvování kurzu.
S sebou si nezapomeňte vzít kartu pobytu (ePKP) nebo cestovní doklad.
Na adaptačně integrační kurz se můžete přihlásit na: https://frs.gov.cz/ .

Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • Potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (od prvního testu neuplynulo více než 180 dní)
 • Potvrzení o absolvování očkování (od druhé dávky uplynulo 14 dní)
 • Předložení oficiálního potvrzení o negativním RT-PCR test, který není starší než 7 dní
 • Předložení oficiálního potvrzení o negativním antigenním testu, který není starší než 72 hodin
 • Provedení vlastního samotestu na místě

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
https://www.vitejtevcr.cz/cs/
http://www.integracnicentra.cz/

___ Це терміни адаптаційно інтеграційних курсів у Младі Болеславі, на які необхідно зареєструватися заздалегідь. ___
Курс триває 4 години і коштує 1500 крон. За участь в  курсі Ви отримаєте підтвердження про проходження курсу .
Не забудьте взяти з собою карту перебування (ePKP) або заграничний паспорт.
Ви можете зареєструватися на адаптаційно інтеграчний курс за адресою: https://frs.gov.cz/ .

Після прибуття всі учасники повинні  дотримати умови вступу :

 • Підтвердження  захворювання на COVID-19 (не минуло більше 180 днів з моменту першого тесту)
 • Підтвердження вакцинації (від другої дози минуло 14 днів)
 • Подання офіційного підтвердження негативного RT-PCR тесту не старше 7 днів
 • Подання офіційного підтвердження негативного тесту на антиген не старше 72 годин
 • Проведення власного самотесту на місці

Окрім того, всі присутні повинні постійно мати респіратор, без клапана видиху не менше класу FFP2 (KN95 / N95).
https://www.vitejtevcr.cz/cs/
http://www.integracnicentra.cz/

___Это даты интеграционных курсов в Млада-Болеславе, на которые необходимо записываться заранее.___
Курс длится 4 часа и стоит 1500 чешских крон. За участиe в курсе получите подтверждение o прохождении курса. Не забудьте взять с собой кaрту вида на жительство или паспорт.
Записаться на интеграционный курс можно на сайте: https://frs.gov.cz/ .

По прибытии все участники должны доказать, что выполнено одно из следующих условий входа:

 • подтверждение о том, что вы переболели COVID-19 (с момента первого теста прошло не более 180 дней) 
 • подтверждение o вакцинации (с момента введения втoрой дозы прошло 14 дней)
 • Представление официального подтверждения отрицательного результата теста RТ-PCR не старше 7 дней.
 • Подача официального подтверждения об отрицательном результате теста на антиген не старше 72 часов.
 • выполнении собственного самотеста на месте

Кроме того, все присутствующие должны всегда иметь респиратор без клапана мин. класс FFP2 (KN95 / N95).
https://www.vitejtevcr.cz/cs/
http://www.integracnicentra.cz/