Karlovy Vary-24.2.2022-ruština

Dne 24.2.2022 od 16:00 proběhne Adaptačně integrační kurz v Karlových Varech, na který je nutné se přihlásit předem.
Kurz bude tlumočen do ruského jazyka.


S sebou si nezapomeňte vzít průkaz totožnosti.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V současnosti se COVID-19 bezinfekčnost pro účast na akcích skupiny do 20 osob nemusí prokazovat.


Na adaptačně integrační kurz se můžete přihlásit na: https://www.vitejtevcr.cz/cs/