Cheb-25.9.2021 od 10:00-mongolštinaDne 25.9.2021 od 10:00 proběhne Adaptačně integrační kurz v Chebu, na který je nutné se přihlásit předem.
Kurz bude tlumočen do mongolského jazyka.
S sebou si nezapomeňte vzít průkaz totožnosti.
Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• potvrzení o absolvování očkování (od druhé dávky uplynulo min. 14 dní, v příp. jednodávkového schématu 14 dní )
Testy musí být z oficiálních testovacích míst, nikoliv od zaměstnavatele.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Na adaptačně integrační kurz se můžete přihlásit na: https://www.vitejtevcr.cz/cs/