Zlínský kraj
Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Termíny sociokulturních kurzů
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Centra na podporu integrace cizinců
pro Zlínský kraj, reg. č. AMIF/4/08, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.Změna zaměstnavatele
Vážení klienti, srdečně vás zveme na sociokurz, kde získáte informace důležité pro změnu zaměstnání. Dozvíte se jak probíhá proces změny zaměstnavatele, jaké jsou povinné lhůty a předepsaný postup. Lektor se bude věnovat Vašim konkrétním dotazům. Lektor: Mgr. Tomáš Gazda. Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřící do cílové skupiny projektu a je zdarma. Těšíme se na vás.
- 14. března 2018
- 16:00 do 18:00 hodin
-  Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova 3791 ve ZlíněJak uspět v zaměstnání - Vsetín
Vážení klienti, srdečně vás zveme na sociokurz, který Vám zprostředkuje cenné rady pro úspěch v zaměstnání. Naučíte se jak vhodně jednat se zaměstnavatelem a kolegy, dozvíte se jak si prosadit své oprávněné požadavky, zlepšíte své komunikační dovednosti aj. Lektor: Mgr. Jan Vodák, PhD. Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřící do cílové skupiny projektu a je zdarma. Těšíme se na vás.
- 8. března 2018
- od 16:00 do 18:00 hodin
- Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně, Dolní náměstí 1356


jak uspět v zaměstnání.jpg


Zkouška z českého jazyka - úroveň B 1
Vážení klienti, srdečně vás zveme na sociokurz, zaměřený na přípravu ke zkoušce z českého jazyka – úroveň B 1 pro získání českého občanství. Získáte informace o tom, jak se přihlásit ke zkoušce, o jednotlivých částech zkoušky, vyzkoušíte si ukázkové testy, nejvíce problémové oblasti aj. Bližší informace viz. přiložený leták Těšíme se na vás. CPIC Zlín
- 28.2.2018
- 16:30-18:00
- Vsetín, Masarykova veřejná knihovna


SKK_Zkouška z češtiny_Vsetín.pdf


Příprava na zkoušku z českých reálií ve Vsetíně
Vážení klienti, zveme Vás na sérii čtyř přednášek o reáliích České republiky, které Vám pomohou připravit se na zkoušku z reálií ČR. Úspěšné složení zkoušky je součástí žádosti o udělení státního občanství. Bližší informace viz. přiložený leták. Těšíme se na Vás! tým CPIC Zlín
- Občanský základ I. - 10. 1. 2018 Občanský základ II. - 17. 1. 2018 Geografie - 7. 2. 2018 Historie a kultura - 14. 2. 2018
- 16:00-18:00
- Masarykova knihovna Vsetín


leták_sociokurz_občanství_Vsetín.pdf


PODNIKÁNÍ V ČR
Srdečně Vás zveme na sociokurz zaměřený na PODNIKÁNÍ. Dozvíte se informace o možnostech podnikání v ČR, jaké jsou podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro cizince, jaký je postup při změnách v činnosti, přerušení či ukončení živnostenského podnikání, účetnictví, prostor bude i pro dotazy. Kurz se uskuteční ve středu 13. 12. 2017, od 16:00 do 18:00 hod. Lektor: Mgr. Tomáš Gazda, právník
- 13. 12. 2017
- 16:00-18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


SKK_Podnikání.pdf


Změny v zákoně o pobytu cizinců
Srdečně Vás zveme na sociokurz zaměřený na souhrn nejdůležitějších změn v zákoně o pobytu cizinců. Na praktických příkladech se dozvíte, jaké změny se týkají pobytových oprávnění, průběhu řízení, správních poplatků apod.
- 22.11.2017
- 16:00-18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


SKK-Změny v zákoně.pdf


PSANÝ PROJEV V ČEŠTINĚ
Srdečně vás zveme na sociokurz, který je určený všem, kteří chtějí rozvíjet své jazykové, řečové i komunikativní kompetence v psaném projevu. Dozvíte se: jaké jsou nejčastější používané ustálené obraty v písemném projevu, jak správně stylizovat osobní dopis, úřední dopis, životopis, plnou moc, či čestné prohlášení, jak správně v češtině používat znaménka aj.
- 25.10.2017
- 16:00-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


SKK_Psaný-projev-v-češtině.jpg


SLAVNOST DUŠIČKY - VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
Vážení klienti, srdečně vás zveme na sociokurz, zaměřený na přiblížení slavnosti Dušiček – vzpomínky na všechny zemřelé. Program: - původ a podstata svátku, - zvyky a tradice tohoto dne, - dušičkové rozjímání u svíčky aj.
- 18.10.2017
- 16:00 - 18:00 hodin
- Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve Zlíně


SKK_zvyky_a_tradice_památka zesnulých.docx


Zkouška z českého jazyka - úroveň B1
Vážení klienti, srdečně vás zveme na sociokurz, zaměřený na přípravu ke zkoušce z českého jazyka – úroveň B 1 pro získání českého občanství. Získáte informace o tom, jak se přihlásit ke zkoušce, o jednotlivých částech zkoušky, vyzkoušíte si ukázkové testy aj. Lektor: Mgr. Igor Šiška, Skřivánek s.r.o.
- 13. 9. 2017
- od 17:00 do 19:00 hod.
- Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve Zlíně


SKK_Zkouška z čeština.pdf


Příprava na zkoušku z českých reálií
Vážení klienti, zveme Vás na sérii čtyř přednášek o reáliích ČR, která vám pomůže se připravit na zkoušku z reálií ČR. Úspěšné složení zkoušky z českých reálií je součástí žádosti o udělení státního občanství. Bližší informace viz. přiložený leták. Těšíme se na Vás! CPIC Zlín
- Občanský základ I. - 12. 7. 2017 Občanský základ II. - 26. 7. 2017 Geografie - 2. 8. 2017 Historie a kultura - 16. 8. 2017
- vždy od 17:00 do 19:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


SKK_Příprava-na-zkoušku-k-občanství-bar.jpg


Prožij Zlín
Prostřednictvím sociokurzu získáte možnost poznat město Zlín přímo v ulicích, seznámíte se s jeho historií i současností, tradicemi a zvyky, získáte důležité informace o samosprávě, zdravotnictví, vzdělávání, kulturním a společenském životě.
- 3. května 2017
- 16:00 - 18:00 hodin
- Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve ZlíněŽivnostenské podnikání
Prostřednictvím sociokurzu živnostenské podnikání získáte informace z této problematiky, dozvíte se podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro cizince, jak postupovat při změnách v činnosti, při přerušení či ukončení podnikání aj. Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Gazda. Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřící do cílové skupiny projektu. Je zdarma.
- 19. 4. 2017
- 16:00 - 17:00 hodin
- Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve ZlíněPříprava k českému občanství
Sociokurz slouží jako příprava ke zkouškám pro získání českého občanství. Účastníci získají informace z občanského základu, georgrafie, historie a kultury. Lektory jsou pracovníci CPIC Zlín. Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřící do cílové skupiny projektu. Je zdarma.
- 12.4., 17.5., 14.6. a 21.6. 2017
- 17:00 - 19:00
- Gymnázium Valašské Meziříčí


leták_sociokurz_občanství-page-001.jpg


Důchody a sociální pojištění
Sociokurz je zaměřený na systém důchodového zabezpečení v ČR. Účastníci se dozvědí informace o důchodech, o sociálním pojištění, jaké jsou podmínky a zákonné lhůty pro výplatu důchodů apod. Lektorka: Bc. Pavlína Křůmalová, ČSSZ Zlín
- 22.3.2017
- 16:30 -17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, ZlínElektronická evidence tržeb
Sociokurz je zaměřený na problematiku elektronické evidence tržeb. Účastníci se dozvědí základní a praktické informace k evidenci tržeb, co je pod tento termín zahrnuto, důležité pojmy, termíny apod. Lektoři:pracovníci Odd. evidence tržeb, Finanční úřad pro Zlínský kraj Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřících do cílové skupiny projektu a je zdarma.
- 1. 3. 2017
- 16:30-18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


SKK_EET-FÚ-2.jpg


Elektronická evidence tržeb
Sociokurz je zaměřený na problematiku elektronické evidence tržeb. Účastníci se dozvědí základní a praktické informace k evidenci tržeb, co je pod tento termín zahrnuto, důležité pojmy, termíny apod. Lektrři:pracovníci Odd. evidence tržeb, Finanční úřad pro Zlínský kraj Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřících do cílové skupiny projektu a je zdarma.
- 22. 2. 2017
- 16:30-18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


SKK_EET-FÚ.jpg


Nemocenské pojištění
Sociokurz je zaměřený na problematiku nemocenského pojištění. Účastníci se dozví základní informace o účelu nemocenského pojištění, o povinné účasti na nemocenské pojištění, o jednotlivých dávkách a uplatnění nároku nadávku nemocenského pojištění a pod. Lektor: Ing. Michala Raichelová, vedoucí odd. nemocenského pojištění OSSZ Zlín Kurz je určen pro občany ze třetích zemí (mimo EU), patřících do cílové skupiny projektu.
- 15. 2. 2017
- 16:30-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, ZlínBydlení a pronájmy - smlouvy
Sociokurz je zaměřený na problematiku bydlení, pronájmu a smluv s tím spojených. Účastníci se dozví jaké náležitosti by měla mít smlouva o pronájmu a její dodatky a získají aktuální informace týkající se bydlení dle nového občanského zákoníku. Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Gazda Sociokurz je zdarma. Akce je určena pro cizince třetích zemí patřících do cílové skupiny projektu. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na tel. čísle 725 890 015.
- 25. ledna 2017
- od 16:30 do 18:00 hodin.
- Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve ZlíněZměna zaměstnání v ČR
Sociokurz je zaměřen na postup při změně zaměstnání v České republice, Zprostředkuje informace o nabídce pracovních míst, jak oslovit potenciální zaměstnavatele, tipy na zajímavý životopis a motivační dopis, jaké jsou náležitosti platné pracovní smlouvy, jak a kdy hlásit změnu na Oddělení azylové a migrační politiky aj. Lektoři: pracovníci CPIC Zlín
- 18. ledna 2017
- od 17:00 do 18:00 hodin
- Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve ZlíněVánoční ladění aneb jak si užít Vánoce
Sociokurz je určen k seznámení se zvyky a tradicemi Vánoc nejen v České republice, nabízí možnost naučit se a ochutnat tradiční cukroví, zklidnit se a na naladit na Vánoce. Akce je zdarma a je určena pro cizince třetích zemí patřících do cílové skupiny projektu. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na tel. čísle 725 890 015.
- 19. 12. a 21. 12. 2016
- od 16:30 do 18:00 hodin
-  Centrum na podporu integrace cizinců, Lorencova ulice 3791 ve Zlíně


SKK_Vánoční ladění.pdf


Počítačové minimum
Kurz je zaměřen na získání základních znalostí práce na počítači, práce s internetem a elektronickou poštou. Je určen těm, kteří se chtějí naučit napsat a zformátovat jednoduchý dokument, vytvořit si tabulku, zorganizovat data v počítači. Dále je zaměřen na bezpečné používání elektronické komunikace, vyhledávání potřebných údajů na webových stránkách.
- 28. 11. 2016
- 16.30 - 18. 00 hod
- CPIC Zlín, Lorencova 3791Zlín - Povinná školní docházka
Dozvíte se užitečné informace o českém školství, o právech a povinnostech rodičů a dětí, o organizaci školního roku, povinnostech rodiče, o systému klasifikace, možnostech podpory pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
- 23. 11. 2016
- 16.30 - 17. 30 hod
- CPIC Zlín, Lorencova 3791ZLÍN - Jak to v Česku chodí aneb co je důležité pro život v ČR
Zábavnou, zážitkovou, interaktivní formou zprostředkované informace, které jsou důležité pro život v České republice,zaměřené na Zlínský kraj: pracovní příležitosti, jak uspět u pohovoru, informace k bydlení, trávení volného času, výchově dětí, efektivnímu hospodaření, finančnímu plánování aj.
- 19.10. a 26.10. 2016
- 16:00-17:30
- CPIC Zlín - Lorencova, 3791


Integrace - Jak to v Česku chodí.jpg


Zlín - kariérové poradenství s Mgr. Pavlínou Vašátovou
Doporučení k obsahům životopisů a motivačních dopisů + možnost konzultace přinesených životopisů. Vysvětlení významu kompetencí a kvalit v lidském životě a s ohledem na trh práce. Ukázky možné práce s výsledky z neformálního vzdělávání (na základě metody CH- Q) se zaměřením na silné stránky. Konzultace výsledků neformálního učení a jejich praktické využití na trhu práce
- 19.9.2016
- 16:30-18:30
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Zlín - specifika zkoušky z češtiny na úrovni A1 pro uchazeče o trvalý pobyt
možnosti přihlášení; obecné informace o nové zkoušce; užitečné zdroje informací; náležitosti zkoušky; poplatky; volné termíny zkoušek; kontakty; příprava na zkoušku;
- 14.9.2016
- 16:30-17:30
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Pracovně právní legislativa
Obsah přednášky: 1. pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru 2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci 3. Mzda, plat, důchod 4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost 5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené) 6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost 7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ 8. Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy 9. Služební cesty, cestovní náhrady
- 15.6. a 22.6.2016
- 16:30-18:00
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR
Lektor: Mgr. Dagmar Sklenaříková referentka pro pedagogickou činnost Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně představí náležitosti podání žádosti, legislativu, kontakty. Nebude chybět diskuse a možnost individuálního pohovoru
- 8.6.2016
- 16:00
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Zlín - duben/květen 2016 - čtyři přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám opět nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. V případě dotazů nás kontaktujte: iczlin@suz.cz nebo na telefonu 607 860 691. Kurzy lektorují zaměstnanci CPIC Zlín, jsou zdarma a není potřeba se předem přihlašovat a probíhají v rámci našich prostor na adrese Lorencova 3791, Zlín.
- 13.4., 20.4., 27.4.,4.5.2016
- od 16:30
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Zlín - 2 přednášky - daňové přiznání pro živnostníky
Ve spolupráci s vzdělávací agenturou Marlin, s.r.o. se uskuteční 2 přednášky na téma "daňové přiznání". Obsah: daňové přiznání krok za krokem, důležité termíny, výpočet daně z příjmu fyzických osob a stanovení záloh daňového přiznání, přehled o příjmech a výdajích OSSZ a ZP, přiklad vyplnění těchto formulářů, výpočet zdravotního pojištění a stanovení záloh, výpočet důchodového pojištění atd. diskuse
- 16.3.2016 a 23.3.2016
- 17:00-18:30
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Zlín - únor/březen 2016 - čtyři přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám opět nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. V případě dotazů nás kontaktujte: iczlin@suz.cz nebo na telefonu 607 860 691. Kurzy lektorují zaměstnanci CPIC Zlín, jsou zdarma a není potřeba se předem přihlašovat a probíhají v rámci našich prostor na adrese Lorencova 3791, Zlín.
- 3.2.2016, 10.2.2016, 24.2.2016, 2.3.2016
- 16:30-18:30
- CPIC Zlín- Lorencova, 3791Zlín - 2 přednášky na téma: "jak se nedostat do dluhové pasti"
Ve spolupráci se zástupci společnosti Abivia, zaměřujeme téma na prevenci k dluhové problematice. Např. na co si dát pozor před uzavřením smlouvy o půjčce v rámci bankovního i nebankovního trhu; co dělat když nastaly potíže se splácením dluhu; jak postupovat při oddlužení; dluhové poradenství; diskuse;
- 20.1. a 27.1.2016
- 17:00 - 18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791Zlín - listopad 2015 - čtyři přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám opět nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. Rozpis konkrétních termínů a obsah: - 4.11.2015 od 17:00h Občanský základ I.; - 11.11.2015 od 17:00h Občanský základ II.; - 18.11.2015 od 17:00h Geografie; - 25.11.2015 od 17:00h Historie a kultura; V případě dotazů nás kontaktujte: iczlin@suz.cz nebo na telefonech 725 148 515, 607 860 691. Kurzy lektorují zaměstnanci CPIC Zlín,jsou zdarma a není potřeba se předem přihlašovat a probíhají v rámci našich prostor na adrese Lorencova 3791, Zlín.
- 4.11.,11.11.,18.11.,25.11.
- 17:00-19:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, ZlínVsetín - kariérové poradenství s Mgr. Pavlínou Vašátovou
Doporučení k obsahům životopisů a motivačních dopisů + možnost konzultace přinesených životopisů. Vysvětlení významu kompetencí a kvalit v lidském životě a s ohledem na trh práce. Ukázky možné práce s výsledky z neformálního vzdělávání (na základě metody CH- Q) se zaměřením na silné stránky. Konzultace výsledků neformálního učení a jejich praktické využití na trhu práce
- 19.10.2015
- 14:30-15:30
- Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 135612.10.2015 Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny s Mgr. Vítem Dvořáčkem, OAMP Zlín
přednáška Odboru azylové a migrační politiky Zlín. Obsah: oprávnění k podání žádosti, specifika podání na zastupitelském úřadu, na pracovišti MVČR, náležitosti žádosti, lhůty pro rozhodnutí, dotazy a další
- 12.10.2015
- 16:30-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791Zlín - kariérové poradenství s Mgr. Pavlínou Vašátovou 30.9. a 7.10.2015
Doporučení k obsahům životopisů a motivačních dopisů + možnost konzultace přinesených životopisů. Vysvětlení významu kompetencí a kvalit v lidském životě a s ohledem na trh práce. Ukázky možné práce s výsledky z neformálního vzdělávání (na základě metody CH- Q) se zaměřením na silné stránky. Konzultace výsledků neformálního učení a jejich praktické využití na trhu práce
- 30.9. a 7.10.2015
- 16:30-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791Zlín - 23.9.2015 Dluhová problematika
Na co si dát pozor před uzavřením smlouvy o půjčce v rámci bankovního i nebankovního trhu. Nastaly problémy při splácení dluhů? Jak postupovat při oddlužení, dluhové poradenství,diskuse; Lektorují zaměstnanci CPIC Zlín;
- 23.9.2015
- 16:30-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, ZlínZlín - srpen 2015 - čtyři přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám opět nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. Rozpis konkrétních termínů a obsah: - 17.8.2015 od 16:30h Občanský základ I.; - 19.8.2015 od 16:30h Občanský základ II.; - 24.8.2015 od 16:30h Geografie; - 26.8.2015 od 16:30h Historie a kultura; V případě dotazů nás kontaktujte: iczlin@suz.cz nebo na telefonech 725 148 515, 607 860 691. Kurzy lektorují zaměstnanci CPIC Zlín, není potřeba se předem přihlašovat a probíhají v rámci našich prostor na adrese Lorencova 3791, Zlín.
- 17.8., 19.8., 24.8. a 26.8.
- 16:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791Zlín - červen 2015 - čtyři přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám opět nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. Rozpis konkrétních termínů na měsíc červen 2015 naleznete v přiloženém letáku. V případě dotazů nás kontaktujte: iczlin@suz.cz nebo na telefonech 725 148 515, 607 860 691. Kurzy lektorují zaměstnanci CPIC Zlín, není potřeba se předem přihlašovat a probíhají v rámci našich prostor na adrese Lorencova 3791, Zlín.
- 15.6.,17.6.,22.6.,24.6.
- 17:00-19:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


leták obcanstvi_CZE Zlín červen 2015.pdf


Zlín-přednáška-představení projektu MPSV "stáže ve firmách"
Představení projektu Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, který je určen všem, kdo chtějí získat praxi v oboru, který vystudovali a nabýt prostřednictvím stáže nové zkušenosti a znalosti. Určeno zejména pro nezaměstnané. Lektoruje regionální konzultant Mgr. Vendula Zemčíková www.stazevefirmach.cz
- 11.5.2015
- 16:00-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


stáže ve firmách CZ (2).pdf


Zlín - Přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. Rozpis termínů na duben 2015 naleznete v přiloženém letáku. Kurzy jsou zdarma!
- 8.4., 15.4., 22.4., 27.4.2015
- 17:00-19:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


leták obcanstvi_CZE Zlín duben 2015.pdf


Zlín - kariérové poradenství
Doporučení k obsahům životopisů a motivačních dopisů + možnost konzultace přinesených životopisů. Vysvětlení významu kompetencí a kvalit v lidském životě a s ohledem na trh práce. Ukázky možné práce s výsledky z neformálního vzdělávání (na základě metody CH- Q) se zaměřením na silné stránky. Konzultace výsledků neformálního učení a jejich praktické využití na trhu práce
- 23.3.2015
- 17:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


Karier.porad.-MNG.pdf


Uherské Hradiště - Jak na daňové přiznání
Ve spolupráci s vzdělávací agenturou Marlin, s.r.o. se uskuteční přednáška na téma "daňové přiznání" tentokrát v Uherském Hradišti. Obsah: výpočet daně z příjmu fyzických osob a stanovení záloh daňového přiznání, přehled o příjmech a výdajích OSSZ a ZP, přiklad vyplnění těchto formulářů, výpočet zdravotního pojištění a stanovení záloh, výpočet důchodového pojištění atd. diskuse
- 18.3.2015
- 16:30 - 18:00
- Marlin-Centrum dalšího vzdělávání, Města Mayen 1536, Uherské Hradiště učebna číslo 2.2.


daňové přiznání CZ.pdf


Zlín - Přípravné kurzy na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství ČR
Vážení klienti, dovolujeme si Vám nabídnout přípravné kurzy zaměřené na test z českých reálií potřebné k udělení státního občanství České republiky. Rozpis termínů na únor 2015 naleznete v přiloženém letáku. Kurzy jsou zdarma!
- 4.2.2015, 9.2.2015, 23.2.2015, 25.2.2015
- 17:00-19:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


leták obcanstvi_CZE Zlín.pdf


Česká tradiční jídla a jejich příprava
Tento kurz je koncipován jako teoretický, na který bude navazovat v jiném termínu praktický kurz přípravy uvedených jídel. Můžete se těšit na recepty.
- 28.1.2015
- 16:00-17:30
- CPIC Zlín, Lorencova 37912 přednášky na dluhovou problematiku
Na co si dát pozor před uzavřením smlouvy o půjčce. Nastaly problémy při splácení dluhů? Jak postupovat při oddlužení. Diskuse; Lektorují zaměstnanci CPIC Zlín;
- 19.11. a 24.11.2014
- 17:00 - 18:00 hodin
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


sociokurz_dluhové poradenství CZ.pdf


2 komentované procházky významných míst města Zlína
Můžete se těšit na procházku městem Zlínem, kde Vám představíme významné historické a architektonické místa, památky. Sraz je V CPIC Zlín. Těšíme se !
- 20.10. a 22.10.2014
- 16:00 - 17:00
- CPIC Zlín


prohlídka města Zlína.pdf


Státní občanství - nová právní úprava
Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlín jsme pro Vás opět připravili přednášku na téma "státní občanství". Kurz je zdarma a provede Vás paní Machalová - Odbor právní, oddělení státního občanství.
- 15.9. a 17.9.2014
- 16:00 - 17:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


státní občanství.pdf


Zlín - Přípravný kurz na test z českých reálií potřebný k udělení státního občanství
Vážení klienti, dovolujeme si Vám nabídnout přípravný kurz zaměřený na test českých reálií potřebný k udělení státního občanství České republiky. Rozpis termínů naleznete v přiloženém letáku. Již nyní se můžete registrovat na: iczlin@suz.cz nebo na telefonech 577 018 651, 725 148 515. Kurzy jsou zdarma!
- 18.8.2014 , 20.8.2014 , 25.8.2014 , 27.8.2014
- vždy od 16:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791"zaměstnanecká karta" - nový druh jednotného povolení za účelem zaměstnání
Ve spolupráci s Úřadem práce ČR - krajské pobočky ve Zlíně se uskuteční 2 přednášky. Obsah: co je zaměstnanecká karta a pro koho je určena, kdo a na jakou dobu kartu vydává, pro jaké druhy zaměstnání je karta určena, náležitosti podání žádosti, volný vstup na trh práce ČR, diskuse, dotazy apod.
- 14.7. a 16.7.2014
- 16:00-17:00
- CPIC Zlín


zaměstnanecká karta.pdf


Komentovaná procházka významných míst města Zlína
Můžete se těšit na procházku městem Zlínem, kde Vám představíme významné historické a architektonické místa, památky. Sraz je V CPIC Zlín. Těšíme se !
- 23.6. a 25.6.2014
- 17:00-18:30
- sraz Lorencova 3791, Zlín


prohlídka.pdf


Přípravný kurz na test z českých reálií potřebný k udělení státního občanství
28.4.2014 od 17:00 do 19:00 Občanský základ; 5.5.2014 od 19:00 do 21:00 Občanský základ II; 12.5.2014 od 19:00 do 21:00 Geografie; 19.5.2014 od 19:00 do 21:00 Historie a kultura; Již nyní se můžete registrovat na: iczlin@suz.cz nebo na tel: 577 018 651 nebo 607 860 691, 725 148 515 Kurzy jsou zdarma!


- CPIC Zlín, Lorencova 3791


leták obcanstvi_CZE Zlín.pdf


Daňové přiznání
Ve spolupráci s vzdělávací agenturou Marlin, s.r.o. se uskuteční přednáška na téma "daňové přiznání". Obsah: výpočet daně z příjmu fyzických osob a stanovení záloh daňového přiznání, přehled o příjmech a výdajích OSSZ a ZP, přiklad vyplnění těchto formulářů, výpočet zdravotního pojištění a stanovení záloh, výpočet důchodového pojištění atd. diskuse
- 26.3.2014
- 16:30-18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


daňové přiznání.pdf


Nový občanský zákoník
Ve spolupráci s vzdělávací agenturou Marlin, s.r.o. se uskuteční 2 přednášky na "nový občanský zákoník" z pohledu pracovního a obchodního práva, nebudou chybět spotřebitelské novinky, diskuse.
- 26.2.2014 a 24.3.2014
- 16:30 - 18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


nový občanský zákoník.pdf


Komentovaná prohlídka nové knihovny 14/15 Baťova institutu ve Zlíně
Pracovník Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Vás provede novým prostorem 14/15 Baťova institutu a představí nové bibliografické a informační služby určené pro širokou veřejnost. Tlumočení zajištěno (mongolština, vietnamština). http://www.14-15.cz/knihovna/
- 29.1. a 12.2.2014
- 16:30
- 14/15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, Zlín


knihovna.pdf


Insolvenční řízení v praxi
V rámci přednášek o finanční gramotnosti Vám představíme ve 2 termínech problematiku insolvenčního řízení, osobního bankrotu, exekucemi, zákonnou ochranou dlužníka a současnou legislativou.
- 25.11. a 27.11.2013
- 16:30-18:00
- CPIC Zlín, Lorencova 3791


Insolvence-MNG.pdf


Pečení a vaření tradičních vánočních pokrmů a cukroví (Vsetín)
-seznámení s kulturními zvyklostmi ČŘ -příprava tradičních vánočních jídel včetně ochutnávky
- 13.11. a 20.11.2013
- od 18:00 do 21:00 hodin
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, Hrbová 1561


Vsetín 13.11. a 20.11..pdf


Pečení a vaření tradičních vánočních pokrmů a cukroví (Zlín)
-seznámení s kulturními zvyklostmi ČŘ -příprava tradičních vánočních jídel včetně ochutnávky
- 10.11. a 24.11.2013
- od 15:00 do 18:00
- Centrum pro rodinu Zlín, Okružní 5298 (Jižní svahy)


Zlín 10.11. a 24.11..pdf


Přednáška - specifika zkoušky z češtiny na úrovni A1 pro uchazeče o trvalý pobyt
možnosti přihlášení; obesné informace o zkoušce; užitečné zdroje informací; náležitosti zkoušky; poplatky; volné termíny zkoušek; kontakty; příprava na zkoušku;
- 21.10. a 23.10.2013
- 16:30
- prostory CPIC Zlín, Lorencova 3791


s-k kurz English.pdf


Kreativní dílna
Přijďe si užít tvořivé odpoledne do našeho centra ! Kreativní dílna je určena pro děti i dospělé, budeme vyrábět panáčky a také tvořit z korálků. To vše ve dnech 25.9. a 30.9 od 16:30 do 18:00 hod. v učebně Centra na podporu integrace cizinců. Bližší info v příloze.
25.9. a 30.9.2013 kreativní dílna CZE.pdf


Státní občanství - novela zákona od 1.1.2014
Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlín jsme pro Vás připravili přednášku na téma "státní občanství". Kurz je zdarma a provede Vás paní Machalová - Odbor právní, oddělení státního občanství.
- 26.8. a 28.8.2013
- 16:30
- prostory CPIC Zlín, Lorencova 3791Kreativní dílna II.
Jste zváni si vyzkoušet v rámci našich prostor tvůrčí aktivity zaměřené na výrobu dekorací, malování, techniky v tvorbě a další. Přijďte se inspirovat do CPIC Zlín v termínech 15.7. a 17.7.2013 od 16:00 do 18:00 hodin. Kurz je zdarma a provede Vás náš komunitní tlumočník paní Alena Trofimova.
- 15.7. a 17.7.2013
- 16:00 - 18:00
- prostory CPIC Zlín, Lorencova 3791


kreativní dílna pro rodiny s dětmi VIET.pdf


2 edukační programy s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně
Ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně jsme pro Vás připravili 2 edukační programy týkající se zlínské historie, architektury a designu. Provede Vás galerijní lektor: MgA. Martin Čada formou komentované prohlídky. Nebudou chybět drobné výtvarné, dramatické etudy. http://www.galeriezlin.cz/cz/edukace/ Vstup zdarma. Máte se naco těšit!
- 12.6. a 19.6.2013
- 16:00
- 14/15 Baťův institut: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (nová budova v bývalém areálu Svit)


Historie Zlína _ VIET.pdf


Den matek - tvůrčí dílna
Chcete si vyzkoušet různé techniky pro tvorbu dekorací a maleb ? Přijměte pozvání se podílet na ruční výrobě dekorací, přání. Budou představeny různé techniky zdobení z barevnách papírů atd. Přijdtě se inspirovat do CPIC Zlín, Lorencova 3791 v termínu 6.5.2013 od 17:00 hodin. Kurz je zcela zdarma! Tvůrčí činností Vás provede náš komunitní pracovník Alena Trofimova.
- 6.5.2013
- 17:00
- učebna Centra, Lorencova 3791, Zlín


Den RUS.pdf


Pravoslavné velikonoce
Jste zváni si vyzkoušet tvůrčí aktivity zaměřené na "pravoslavné velikonoce" např. výroba a příprava ozdob, dekorací, malování, různé techniky zdobení kraslic a další. Přijdtě se inspirovat - kurz je zcela zdarma! Tvůrčí činností Vás provede náš komunitní pracovník
- 29.4.2013
- 17:00
- učebna Centra, Lorencova 3791, Zlín


pravosl. CZ.pdf


Kreativní dílna pro rodiny s dětmi
Jste zváni si vyzkoušet tvůrčí aktivity zaměřené na výrobu dekorací, malování, nové techniky v tvorbě, malování voskem a další. Přijdtě se inspirovat! Kurz je zdarma a pomáhat nám příjde "Rodinné centrum Kamarád Nenuda o.s."
- 17.4.2013
- 17:00
- učebna Centra, Lorencova 3791, Zlín


sociokurz_17.4.2013.pdf


přednáška s OAMP Zlín: "Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny"
oprávnění k podání žádosti, specifika podání na zastupitelském úřadu, na pracovišti MVČR, náležitosti žádosti, lhůty pro rozhodnutí, dotazy a další
- 10.4.2013
- 17:30
- učebna Centra, Lorencova 3791, Zlín


sociokurz_DP_za_účelem_sloučení_rodiny VIET.pdf


2 přednášky s Celní správou pro Zlínský kraj: Prokazování původu alkoholu
spotřební daň a orientace v legislativních změnách; náležitosti faktury (dle§ 5 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřební dani); rodný list k alkoholu; odpis, test alkoholu; šarže, čtení kolku; dotazy;
- 25.3. a 27.3.2013
- 17:00
- učebna Centra, Lorencova 3791, Zlín


sociokurz_prokazování původu alkoholu.pdf


2 přednášky: Daňová problematika pro živnostníky
změny od 1.1.2013 (nová čísla účtů, nová struktura daňové správy);daňové přiznání krok za krokem; důležité termíny podání přiznání, placení daně; přehled příjmů pro zdravotní a sociální pojištění; evidence příjmů a pohledávek, paušální výdaje; dotazy účastníků;
- 18.2.2013 a 25.2.2013
- 17:00 - 19:00
- učebna Centra, Lorencova 3791, Zlín


sociokurz_daně pro živnostníky.pdf


Praktické kurzy práce na počítači
CPIC Zlín pořádá praktické kurzy "Práce na PC", ve kterých si uchazeči vyzkouší, jak pracovat na PC, Outlook, Word, Internet, Excel a další.
- 13.11., 15.11., 20.11., 22.11.2012
- 17:30-19:30 hodin
- MARLIN s.r.o., ulice Vavrečkova 5262, Zlín - 23. budova SVIT areálu ve Zlíně (za Krajským úřadem)


leták-kurzy PC (2).doc


Dluhové poradenství
Přednáška na téma „Dluhové poradenství“ proběhne ve středu 17. 10. 2012 od 17:00 hodin. Dozvíte se: - co je to dluh a jak může vzniknout, - co můžete dělat proti jeho vzniku, - základní rozdíly mezi půjčkou a úvěrem, - co je to exekuce a zda se proti ní můžete bránit, - základní charakteristiku oddlužení (tzv. osobní bankrot) a další důležité informace spojené s tématem dluhů. Přednáška je ZDARMA.
- 17. 10. 2012
- 17:00 - 18:30 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Bydlení v ČR
Zveme Vás na přednášku, kde získáte informace o systému bydlení v České republice zaměřené zejména na bydlení v nájmu a náležitosti s tím související.
- 19. 9. 2012
- 17:00 - 18:30 hodin.
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Kulturní a historické památky Zlínského kraje
Ve Zlínském kraji se nachází množství kulturně-historických památek a zajímavých míst. Poznejte je s námi prostřednictvím přednášky, která se uskuteční ve středu 12. září v prostorech Centra. Nenechte si ujít tipy na zajímavé lokality, které byste při svých víkendových výletech rozhodně neměli minout.
- 12. 9. 2012
- 17:00 - 18:30 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Zkouška z českého jazyka na úrovni A1 pro uchazeče o trvalý pobyt
Zveme všechny zájemce o vykonání zkoušky A1 na přednášku, kde si mohou pomocí modelových verzí testu vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostí češtiny a dozvědět se spoustu potřebných informací k organizaci zkoušky.
- 20. 8. 2012
- 18:00 hodin
- Azylový dům pro matky s dětmi, Vsetín (Hrbová 1561)Specifika zkoušky A1
Zveme všechny zájemce o vykonání zkoušky A1 na přednášku, kde si mohou pomocí modelových verzí testu vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostí češtiny a dozvědět se spoustu potřebných informací k organizaci zkoušky.
- 18.7.2012
- 16:30
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Uznávání zahraničního vzdělání
Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje pořádáme přednášku na téma "Uznávání zahraničního vzdělání". Dozvíte se, kde a v jaké podobě se žádost podává, které dokumenty musíte předložit, jaké jsou za tento úkon stanoveny poplatky, způsob jejich hrazení a plno dalších praktických rad.
- 27. 6. 2012
- 17:00 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Krátkodobá víza
Ve spolupráci s Odborem cizinecké policie Zlín se uskuteční přednáška na téma "krátkodobá víza" jejíž obsahem bude například: pozvání rodinného příslušníka, zdravotní pojištění, pobytový režim, bezvízový styk a další.
- 13.6.2012
- 17:00
- učebna CPIC Zlín, Lorencova 3791, ZlínZaměstnanost a kariéra
Přednáška zaměřena na přípravu k přijímacímu pohovoru, dále výpomoc při sestavování životopisu, motivačního dopisu apod.
- 23. 5. 2012
- 17:00 hodin
- učebna CPIC Zlín, Lorencova 3791, Zlín


Zvýšení šance jít do práce.pdf


Nemocenské pojištění
Ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení proběhne přednáška na téma "Nemocenské pojištění". Představíme Vám základní informace z této oblasti (uplatnění nároku na dávku, zákonné lhůty, řízení a rozhodování, povinnosti zaměstnavatele a další) a budete se moci zeptat na vše, co Vás k této problematice zajímá.
- 9. 5. 2012
- 17:00 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791


nemocenské pojištění.pdf


Důchody a sociální pojištění
Ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Zlín Vám představíme přednášku jejichž obsahem bude současná legislativa důchodového systému a sociálního pojištění, jednotlivé podmínky pro výplatu důchodů; druhy dávek; obecné náležitosti, Vaše dotazy a další.
- 23.4.2012
- 17:00
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791


důchody a sociální pojištění.pdf


"Podnikání"
Ve středu 18. 4. 2012 v 16:30 hodin se uskuteční v Centru CPIC Zlín na adrese: Lorencova 3791 přednáška k problematice podnikání cizinců v ČR. Přednášet budou pracovníci Živnostenského úřadu ve Zlíně. V rámci přednášky obsahující základní informace dotýkající se oblasti podnikání se můžete zeptat pracovníku na vše, co vás zajímá z této oblasti
- 18. 4. 2012
- 16:30 - 18:00 hodin
- Lorencova 3791, Zlín


sociokurz_Podnikání.pdf


Státní občanství
V pondělí 12. 3. 2012 v 17:00 hodin se uskuteční přednáška k tématu státního občanství, jeho udělování, podmínkám k podání žádosti atd. Přednášet budou pracovníci Krajského úřadu Zlín.
- 12.3.2012
- 17:00 hodin
- Lorencova 3791, Zlín, učebna CPIC


sociokurz_státní občanství.pdf


Náležitosti trvalého pobytu
Ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky představíme přednášku, jejíž obsahem budou obecné náležitosti; podání žádosti; řízení žádosti; lhůty ze zákona; zákon o pobytu cizinců; dotazy a další;
- 7.3.2012
- 17:30
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791


sociokurz_náležitosti trvalého pobytu.pdf


Náležitosti dlouhodobého pobytu
Ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky představíme přednášku, jejíž obsahem budou obecné náležitosti; podání žádosti; řízení žádosti; lhůty ze zákona; zákon o pobytu cizinců; dotazy a další;
- 22.2.2012
- 17:30 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791


sociokurz_náležitosti dlouhodobého pobytu.pdf


Změny v zákoníku práce
Podrobné informace o změnách v zákoníku práce platné od 1. 1. 2012.
- 13. 2. 2012
- 17:00 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791


sociokurz_změny v zákoníku práce.pdf


"Informace osobám při nesnázích s partnerem"
Přijďte na zajímavou přednášku o poradenství ženám a mužům při nesnázích v partnerském životě.
- 30.1.2012
- 17:30-18:30 hodin
- učebna CPIC Zlín, Lorencova 3791 Zlín


sociokurz_domácí násilí_Zlín 2012.pdf


Finanční gramotnost I.
Ve spolupráci se společností zabývající se insolvenčním poradenstvím pořádáme sociokulturní kurz na téma Finanční gramotnost.
- 16. 1. 2012
- 17:00 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Státní sociální podpora
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Zlíně pořádáme sociokulturní kurz, kde se dozvíte informace o možnostech a způsobech čerpání dávek státní sociální podpory (např. přídavky na děti, příspěvek na bydlení, sociální příplatky atd.)
- 7. 12. 2011
- 17:00 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Zdravotní pojištění
Zveme všechny zájemce na přednášku o zdravotním pojištění. Účastníci mají možnost vyslechnout si základní informace přímo od pracovníků VZP a dotazovat se, co je zajímá.
- 5. 12. 2011
- 17:00 hodin
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Česká republika
Ve spolupráci se Sdružením občanů zabývajících se emigranty (SOZE) realizujeme sociokurzy vložené do výuky českého jazyka s tématem "Ceská republika" v těchto termínech a místech: Centrum pro rodinu Zlín, o.s. 2.11.2011 9:00-10:30hodin; dále 16.11.2011 9:00-10:30 hodin; Fakulta logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti: 2.11.2011 18:00-19:30hodin; 9.11.2011 18:00 - 19:30hodin; 16.11.2011 18:00-19:30hodin; dále 23.11.2011 18:00-19:30hodin. Jste srdečně všichni zváni!

Zdravotní pojištění
Zveme všechny zájemce na přednášku o zdravotním pojištění. Účastníci mají možnost vyslechnout si základní informace přímo od pracovníků VZP a dotazovat se, co je zajímá.
- 19.10.2011
- 18:00 hodin
- Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247


VZP 19.10.2011.pdf


Zkouška z českého jazyka A1 pro uchazeče o trvalý pobyt
Zveme všechny zájemce o vykonání zkoušky A1 na sociokulturní kurz, kde si mohou pomocí modelových verzí testu vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostí češtiny a dozvědět se spoustu potřebných informací k organizaci zkoušky.
- 26. 9. 2011
- 18:30 - 20:00
- Společenský sál, 4.patro, Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356, VsetínZkouška z českého jazyka A1 pro uchazeče o trvalý pobyt
Zveme všechny zájemce o vykonání zkoušky A1 na sociokulturní kurz, kde si mohou pomocí modelových verzí testu vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostí češtiny a dozvědět se spoustu potřebných informací k organizaci zkoušky.
- 22. 9. 2011
- 18:00 - 19:30
- učebna Centra ve Zlíně


A1_Zlín_CZ.pdf


Hledání práce a kariéra
Ve spolupráci se Sociální rehabilitací ELIM Vsetín pořádáme sociokulturní kurz na téma "Hledání práce a kariéra". Poradíme Vám, jak a kde hledat práci či jak správně napsat motivační dopis s životopisem a zvýšit tak šance k přijetí do zaměstnání.
- 31. 8. 2011
- 18:00
- Sociální rehabilitace ELIM, Smetanova 1484 (věžový dům, 5. patro), Vsetín


Práce_CZ.pdf


Škola v České republice a povinnosti rodičů - cizinců
Ve spolupráci se Zlínským krajem pořádáme sociokulturní kurz na téma "Škola v České republice a povinnosti rodičů - cizinců". Přednášet a zodpovídat dotazy bude Mgr. Olga Vallová z Odboru školství, mládeže a sportu.
- 25. 8. 2011
- 18:00 - 19:30
- učebna Centra ve Zlíně


školství_CZ.pdf


Biometrické údaje - změna podoby průkazů
Centrum na podporu integrace ve zlíně Vás zve na sociokulturní kurz na téma: "Biometrická data - změna podoby průkazů".
- 27.7.2011
- 17:30
- Lorencova 3791, Zlín


sociokurz_biometrika _Zlínn.pdf


Hledání práce a kariéra
Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlíně pořádá sociokulturní kurz k problematice získání pracovního místa, zvýšení šancí uspět u přijímacího pohovoru apod. viz. informace v příloze.
- 25. 7. 2011
- 17:30 hodin
- učebna Centra CPIC ve Zlíně, lorencova 3791, Zlín


Zvýšení šance jít do práce.pdf


Problematika domácího násilí II.
Centrum na podporu integrace cizinců Zlínského kraje pořádá ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje dne 27.6.2011 od 18:30 do 20:00 hodin ve Vsetíně, Dolní náměstí 1356 (Masarykova veřejná knihovna) sociokulturní kurz věnující se problematice domácího násilí.
- 27. 6. 2011
- 18:30 - 20:00
- Společenský sál, 4.patro, Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356, VsetínProblematika domácího násilí
Centrum na podporu integrace cizinců Zlínského kraje pořádá ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje dne 6.6.2011 od 17:30 do 19:00 hodin v Kroměříži, Slovanské náměstí 3920, Knihovna Kroměřížska (učebna Centra celoživotního vzdělávání) sociokulturní kurz věnující se problematice domácího násilí.
- 6.6.2011
- 17:30 - 19:00
- Kroměříž, Knihovna Kroměřížska, Slovanské náměstí 3920 (učebna Centra celoživotního vzdělávání)


sociokurz_domácí násilí_Kroměříž.pdf


Dopravní problematika a povinnosti řidičů II.
Centrum na podporu integrace Zlín pořádá ve spolupráci s Odborem služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje dne 11.5.2011 v 18:00 v Uherském Hradišti, Studentské náměstí 1532(UTB, fakulta logistiky a krizového řízení) sociokulturní kurz věnující se praktickým otázkám v dopravě.
- 11.5.2011
- 18:00-19:30
- Uherské Hradiště, UTB Fakulta logistiky a krizového řízení, Studentské náměstí 1532 (zelená budova u Kauflandu )


sociokurz_dopravní problematika_UH.pdf


Dopravní problematika a povinnosti řidičů
Centrum na podporu integrace Zlín pořádá ve spolupráci s Odborem služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje dne 4.5.2011 v 18:00 v Centru CPIC ve Zlíně (Lorencova 3791, Zlín) sociokulturní kurz věnující se praktickým otázkám v dopravě.
- 4.5.2011
- 18:00-19:30
- učebna Centra ve Zlíně (Lorencova 3791, Zlín)


sociokurz_dopravní problematika_ZL.pdf


Sociokulturní kurs "První pomoc"
Centrum na podporu integrace cizinců Zlín pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem dne 27.4.2011 v 18:30 hodin v Centru CPIC ve Zlíně (Lorencova 3791, Zlín) sociokulturní kurz věnující se rychlým a praktickým informacím jak postupovat při první pomoci.
- 27.4.2011
- 18:30 hodin
- učebna Centra ve Zlíně (Lorencova 3791, Zlín)


První pomoc - sociokurz Zlín.pdf


"Škola v ČR a povinnosti rodičů - cizinců"
Ve spolupráci se Zlínským krajem a Masarykovou veřejnou knihovnou pořádáme sociokulturní kurz na téma "Škola v České republice a povinnosti rodičů-cizinců". Přednášet a dotazy bude zodpovídat Mgr. Olga Vallová - dlouholetá učitelka a v současné době pracovnice Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.
- 11. 4. 2011
- 18:30 - 20:00
- Společenský sál, 4.patro, Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356, Vsetín


školství_CZ.pdf


"První pomoc s Českým červeným křížem"
Centrum na podporu integrace cizinců Zlín pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem dne 21.3.2011 v 18:30 v Knihovně Kroměřížska (Slovanské náměstí 3920, Kroměříž) sociokulturní kurz věnující se rychlým a praktickým informacím jak postupovat při první pomoci.
- 21.3.2011
- 18:30
- Knihovna Kroměřížska, Centrum celoživotního vzdělávání, Slovanské nám.3920, Kroměříž


První pomoc-sociokurz.pdf


"Daňová problematika pro podnikatele"
Centrum na podporu integrace cizinců Zlín pořádá ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Jitkou Brychtovou dne 2.3.2011 v 18:30 v učebně Centra ve Zlíně (Lorencova ulice 3791, Zlín) sociokulturní kurz věnující se aktuální daňové problematice pro podnikatele.
- 2.3.2011
- 18:30
- Učebna v Centru, Lorencova 3791, Zlín


leták sociokurz 2 3 2011.pdf


"Novinky v zákoně o pobytu cizinců"
Centrum na podporu integrace cizinců Zlín pořádá dne 23. 2. 2011 v 17:30 hodin v učebně Centra ve Zlíně (Lorencova ulice 3791, Zlín) sociokulturní kurz věnující se novinkam v zákoně o pobytu cizinců - hlavním změnám. Pozvánka viz. příloha.
- 23.2.2011
- 17:30-19:30 hodin
- Učebna v Centru, Lorencova 3791, Zlín


leták 23.2.2011.pdf


"Zkouška z češtiny A1"
Centrum na podporu integrace cizinců Zlín pořádá dne 16. 2. 2011 v 17:30 hodin v učebně v Centru (na ulici Lorencova 3791 ve Zlíně) sociokulturní kurz na téma: "Zkouška z českého jazyka pro uchazeče o trvalý pobyt". Pozvánka viz. v příloze.
- 16.2.2011
- 17:30-18:30
- Učebna v Centru, Lorencova 3791, Zlín


leták A1_16.2..pdf


Dluhy, dluhová problematika
Ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a Poradnou při finančí tísni o.p.s. jsme pořádali sociokulturní kurz na téma "Dluhy, dluhová problematika". Přednášela a zodpovídala dotazy Mgr. Zdeňka Libišová Svobodová.
- 22. 11. 2010
- 18:00 - 20:00
- Společenský sál, 4.patro, Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356, VsetínDopravní problematika
Ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska a Dopravním inspektprátem Kroměříž pořádali sociokulturní kurz na téma "Dopravní problematika". Kurz byl zaměřen na prevenci nehod, pokuty, zimní výbavu pro osobní automobily atd. Přednášeli npor. Milan Kalina a npor. Aleš Strážnický.
- 15. 11. 2010
- 18:30 - 20:30
- Přednáškový sál, Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, KroměřížDluhy, dluhová problematika
Ve spolupráci s Poradnou při finančí tísni o.p.s. pořádali sociokulturní kurz na téma "Dluhy, dluhová problematika". Přednášeli a zodpovídali dotazy Mgr. Zdeňka Libišová Svobodová.
- 15. 11. 2010
- 18:00 - 20:00
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Trvalé pobyty
Ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky pro Zlínský kraj a Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou logistiky a krizového řízení pořádali sociokulturní kurz na téma "Trvalé pobyty". Přednášel a zodpovídal dotazy Mgr. Vít Dvořáček.
- 16. 9. 2010
- 18:00 - 20:00
- UTB, Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (učebna češtiny pro cizince), Studentské náměstí 1532, Uherské HradištěTrvalé pobyty
Ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky pro Zlínský kraj jsme pořádali sociokulturní kurz na téma "Trvalé pobyty". Přednášel a zodpovídal dotazy Mgr. Vít Dvořáček.
- 9. 9. 2010
- 18: 00 - 20:00
- učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Škola v ČR a povinnosti rodičů-cizinců
Ve spolupráci se Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou logistiky a krizového řízení jsme pořádali sociokulturní kurz "Škola v České republice a povinnosti rodičů-cizinců". Přednášela a dotazy zodpovídala Mgr. Olga Vallová - dlouholetá učitelka a v současné době pracovnice Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.
- 19. srpna 2010
- 18:30 - 20:30
- UTB, Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (učebna češtiny pro cizince), Studentské náměstí 1532, Uherské HradištěŠkola v ČR a povinnosti rodičů-cizinců
Ve spolupráci se Zlínským krajem jsme pořádali sociokulturní kurz "Škola v České republice a povinnosti rodičů-cizinců". Přednášela a dotazy zodpovídala Mgr. Olga Vallová - dlouholetá učitelka a v současné době pracovnice pracovnice Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.
- 10. srpna 2010
- 18:30 - 20:30
- Učebna Centra ve Zlíně, Lorencova 3791Zdravotnictví a lékařská péče v ČR
Ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví o.s. a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín jsme pořádali sociokulturní kurz "Zdravotnictví a lékařská péče v České republice". Přednášeli a dotazy zodpovídali lékaři sdružení NSPZ o.s.
- 26. července 2010
- 18:30 - 21:30
- Společenský sál, 4.patro, Masarykova veřejná knihovna, Dolní nám. 1356, VsetínZdravotnictví a lékařská péče v ČR
Ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví o.s. a Univerzitou Tomáše Bati, Fakultou logistiky a krizového řízení v UH pořádali sociokulturní kurz "Zdravotnictví a lékařská péče v České republice".
- 13. července 2010
- 18:30 - 21:30
- UTB, Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (učebna češtiny pro cizince), Studentské náměstí 1532, Uherské HradištěKontrolní činnost cizinecké policie a povinnosti cizinců
Ve spolupráci se Službou cizinecké policie pořádali sociokulturní kurz "Kontrolní činnost cizinecké policie a povinnosti cizinců". Přednášel a dotazy zodpovídal prap. Bc. Luděk Kovařík a prap. David Olexa.
- 29. června 2010
- 18:00 - 20:00
- učebna Centra ve ZlíněZdravotnictví a lékařská péče v ČR
Ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví o.s. a Knihovnou Kroměřížska pořádáme sociokulturní kurz "Zdravotnictví a lékařská péče v České republice". Přednášet a dotazy zodpovídat budou lékaři sdružení NSPZ o.s.
- 22. června 2010
- 18:30 - 21:30
- Přednáškový sál, Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, KroměřížZdravotnictví a lékařská péče v ČR
Ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví o.s. pořádali jsme sociokulturní kurz "Zdravotnictví a lékařská péče v České republice". Přednášeli a dotazy zodpovídali lékaři sdružení NSPZ o.s.
- 7. června 2010
- 18:00 do 21:00
- učebna Centra ve ZlíněDlouhodobé pobyty
Ve spolupráci se Službou cizinecké policie a Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně pořádali jsme sociokulturní kurz "Dlouhodobé pobyty". Přednášela a dotazy zodpovídala prap. Lenka Čablíková.
- 31. května 2010
- 18:00 - 20:00
- Společenský sál, 4.patro, Masarykova veřejná knihovna, Dolní nám. 1356, VsetínDlouhodobé pobyty
Ve spolupráci se Službou cizinecké policie a Knihovnou Kroměřížska pořádáme sociokulturní kurz "Dlouhodobé pobyty". Přednášet a dotazy zodpovídat bude prap. Miloslav Zdražil.
- 27. května 2010
- 18:30 - 20:30
- Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, KroměřížŠkola v ČR a povinnosti rodičů
Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a Knihovnou Kroměřížska pořádali sociokulturní kurz "Škola v České republice a povinnosti rodičů". Přednášela a dotazy zodpovídala Mgr. Olga Vallová.
- 29. dubna 2010
- 18:30 - 20:30
- Přednáškový sál, Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920, KroměřížŠkola v ČR a povinnosti rodičů
Ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje pjsme pořádali sociokulturní kurz "Škola v České republice a povinnosti rodičů". Přednášela a dotazy zodpovídala bude Mgr. Olga Vallová.
- 27. dubna 2010
- 18:30 - 20:30
- učebna Centra ve Zlíně