Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Středočeský kraj
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců
pro Středočecký kraj, reg. č. AMIF/16/01, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Charakteristika projektu

V období 1.8.2018 - 30.6.2020 realizuje SUZ nový projekt s názvem „Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“, reg. č. AMIF/16/01, který je financován z Azylového, migračního a integračního fondu. V rámci tohoto projektu bude zřízeno pět Pracovišť a to konkrétně ve městech Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Příbram.

Cílovými skupinami CPIC jsou:

• státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

- mající povolení k dlouhodobému pobytu;

- mající povolení k trvalému pobytu;

- mající dlouhodobé vízum;

- mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

- jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území;

- jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;

- jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;

- jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

• osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany);

Cílem projektu „Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“, je zajištění rovného a bezplatného přístupu ke kvalifikovaným a standardizovaným integračním službám a podpoře cizincům z cílové skupiny. Současně bude zabezpečen monitoring situace cizinců a prostřednictvím platformy organizované Centrem zajištěna provázanost a synergie všech aktérů integrace v rámci kraje, zejména s nestátními neziskovými organizacemi.

Od 28. 11. 2018 bylo zahájeno poskytování služeb klientům na všech Pracovištích, která byla otevřena na adresách:

• CPIC pro Středočeský kraj, Pracoviště Mladá Boleslav, Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav, telefon: 311 584 406;

• CPIC pro Středočeský kraj, Pracoviště Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora, telefon: 326 905 408;

• CPIC pro Středočeský kraj, Pracoviště Benešov, Poštovní 2079, 256 01 Benešov, telefon: 326 905 279;

• CPIC pro Středočeský kraj, Pracoviště Příbram, Střelecká 26, 261 01 Příbram II., telefon: 326 905 249;

• CPIC pro Středočeský kraj, Pracoviště Kladno, Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno - Kročehlavy, telefon: 325 630 546.

V nejbližších dnech budou spuštěny nové internetové stránky s podrobnějšími informacemi o jednotlivých službách.