Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Sociální poradenství
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Posláním Center je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky..


V rámci činnosti center jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, registrovány dvě sociální služby – odborné sociální poradenství a terénní programy.

O poskytování sociální služby je uzavřena smlouva. Náhled smlouvy je k dispozici v sekci "Ke stažení"


odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je realizováno sociálními pracovníky jednotlivých Center, a to podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Probíhá ambulantní (přímo v konkrétním Centru) nebo terénní formou.

Cílem odborného sociálního poradenství v Centrech na podporu integrace cizinců je napomáhat lidem z cílové skupiny při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo orientace v systémech platných v České republice.

Poradíme a pomůžeme zejména v oblastech:

 • náležitostí pro pobyt
 • sociální pomoci a dávek
 • zdravotní péče a zdravotního pojištění
 • bydlení
 • pracovního trhu
 • vzdělávání a školství
 • řešení životních událostí - narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby
 • vyplnění různých formulářů, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřad

Kapacita služby: 2 klienti / 1 hodina.....38 klientů / týden


terénní programy

Terénní programy jsou vždy realiovány v rámci jednotlivých krajů a jsou zaměřeny na aktivní vyhledávání a kontaktování potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento druh poskytované služby umožní kontakt s lidmi, kteří sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc.

Cílem terénních programů je práce s cílovou skupinou v těchto oblastech:

 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
 • prevence sociálně rizikových jevů
 • sociální začleňování
 • mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů
 • zmírňování nerovností, včetně nerovnéh přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení apod.
 • pomoc znovu získávat sociální kompetence
 • předávání informací

Kapacita služby: 3 klienti / 1 hodina.....21 klientů / týden