Contacts
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců X.,
reg. č. AMIF/1/04, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Centre's Opening Hours

Mon 12:00 - 19:00
Tue Not open to the public
Wed 12:00 - 19:00
Thu 8:00 - 12:00
Fri 8:00 - 12:00

Centre for Support of Integration of Foreigners – Pilsen Region

Head of the Centre
Bc. Petra Soukupová

Americká 3
301 00 Pilsen

tel.: +420 725 874 976
tel.: +420 377 223 157
fax: +420 377 224 430
e-mail: icplzen@suz.cz