Other Centres Cofinanced by AMIF
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Other Centres Cofinanced by EIF


Ústí nad Labem Region

for the support of integration third – country nationals in Ústí nad Labem Region.
Organiser: Counselling Center for Integration o.s.

Contacts: www.centrumcizincu.cz
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 536South Moravan Region

South Moravian Regional Centre for the support of the integration of foreigners
Organiser: implemented by: South Moravian Region in collaboration with five partners – NGOs

Contacts: www.cizincijmk.cz
Mezírka 1 (3 poschodí), 602 00 Brno
tel.: 533 433 540