Contacts
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců X.,
reg. č. AMIF/1/04, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Centre's Opening Hours

Mon 12:00 - 19:00
Tue Not open to the public
Wed 12:00 - 19:00
Thu 8:00 - 12:00
Fri 8:00 - 12:00

Centre for Support of Integration of Foreigners – Olomouc Region

Head of Centre
Bc. Kateřina Výmolová

Hálkova 171/2
779 00 Olomouc

tel.:
tel.: +420 585 204 686
fax: +420 585 242 383
e-mail: icolomouc@suz.cz