Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Odkazy
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Vybrané internetové odkazy v oblasti integrace cizinců

Správa uprchlických zařízení MV

http://www.suz.cz

Ministerstvo vnitra ČR

http://www.mvcr.cz

MV ČR, azyl a migrace

http://www.mvcr.cz/o-nas-azyl-a-migrace.aspx

Obecně o cizinecké problematice:

http://www.cizinci.cz

Portál veřejné správy České republiky – sekce „Cizinec“:

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/9708?ks=882

Statistická data o cizincích:

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Zkoušky z ČJ k udělení trvalého pobytu:

http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?hl=cs_CZ

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí – Zahraniční zaměstnanost:

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

Integrace cizinců na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

http://www.mpsv.cz/cs/1278

Informace o nostrifikacích a uznávání kvalifikace:

http://nostrifikace.mkc.cz