Links
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců X.,
reg. č. AMIF/1/04, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Selected web links in the field of integration of foreigners

Refugee Facilities Administration of the Ministry of Interior

http://www.suz.cz

Ministry of Interior

http://www.mvcr.cz

Ministry of Interior, asylum and migration

http://www.mvcr.cz/o-nas-azyl-a-migrace.aspx

Foreigners' issues in general:

http://www.cizinci.cz
http://www.migraceonline.cz/

Portal of Public Administration of the Czech Republic - Section "Foreigner":

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/9708?ks=882

Statistical data on foreigners:

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

Czech language tests for granting permanent residence permit:

http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?hl=cs_CZ

Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs - Foreign Employment:

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

Integration of foreigners on the website of the Ministry of Labour and Social Affairs:

http://www.mpsv.cz/cs/1278