Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Centra na podporu integrace cizinců
pro Moravskoslezský kraj, reg. č. AMIF/4/13, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.Phuong Sládková
tlumočení z vietnamského jazyka
» Odkaz na partnera «


Knihovna města Ostravy

» Odkaz na partnera «


Rodinné a komunitní centrum Chaloupka
Repinova 19, Ostrava
» Odkaz na partnera «


SOZE
poskytovatel právního poradenství
» Odkaz na partnera «