Contacts
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců X.,
reg. č. AMIF/1/04, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Centre's Opening Hours

Mon 12:00 - 19:00
Tue Not open to the public
Wed 12:00 - 19:00
Thu 8:00 - 12:00
Fri 8:00 - 12:00

Centrum na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj - Centre for Support of Integration of Foreigners – Moravia-Silesia Region

The Head of Centre
Kamil Vývoda

Českobratrská, 2227/7
Ostrava
icq: 600-235-100; Skype: cpic_ostrava

tel.: +420 596 112 626
tel.: +420 607 860 812
fax: +420 596 112 124
e-mail: icostrava@suz.cz