Moravskoslezský kraj
Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Aktivity pro veřejnost
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Centra na podporu integrace cizinců
pro Moravskoslezský kraj, reg. č. AMIF/4/13, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.Informace o platformě
Pokud máte zájem o účast na platformě Moravskoslezského kraje, kontaktujte pracovníky Centra.


Semináře na školách
Pokud máte zájem o realizaci semináře na Vaší škole, kontaktuje pracovníky Centra.


Spolupráce s dobrovolníkySpolupráce s komunitními pracovníky