Karlovarský kraj
Najděte informace z Vašeho regionu
Vyberte kraj
Termíny kurzů českého jazyka
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Centra na podporu integrace cizinců
pro Karlovarský kraj, reg. č. AMIF/4/07, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

PROBÍHAJÍCÍ KURZY ČESKÉHO JAZYKA

Vážení klienti, pokračující intenzivní kurzy v Karlových Varech začnou v září 2018. Od 2.7.2018 do 31.8.2018 probíhají v Karlových Varech pouze základní kurzy, jeden intenzivní a jeden dětský. Kurzy ve všech ostatních městech jsou během tohoto období přerušeny.

Zájemci se musí přihlásit osobně v kanceláři Centra.KARLOVY VARY - 360 17, Závodu míru 876/3a v učebně Centra

oranžová budova naproti zastávce MHD č.3 Borová

skupinadenhodinatyp kurzudalší informace
pondělí 15:30 - 17:00 základní KV-Z-1-4_2017- témata s daty kurzů.xlsx
středa 9:30 - 11:00 základní KV-Z-2-4_2017- témata s daty kurzů.xlsx
sobota 8:00 - 9:30 základní KV-Z-3-4_2017- témata s daty kurzů.xlsx
CE1_učební plán_A1_1.pdf
CE2_učební plán_A1_2.pdf

Na všechny kurzy je nutná registrace. Pro registraci kontaktujte pracovníky Centra. Základní kurz je přístupný každému cizinci ze třetích zemí (mimo zemí EU) i bez nutnosti pravidelné účasti. Do intenzivního kurzu je nutno vyplnit rozřazovací test a přihlášku v kanceláři Centra a vyčkat na umístění do skupiny dle jazykové úrovně. Podmínkou je pravidelná docházka určitý den v týdnu po dobu 20-ti týdnů. Po jejich uplynutí obdrží účastník kurzu certifikát o jeho úspěšném absolvování.KARLOVY VARY - 360 17, Závodu míru 876/3a v učebně Centra

oranžová budova naproti zastávce MHD č.3 Borová

skupinadenhodinatyp kurzudalší informace
A0-A1.1 začátečníci úterý 15:30 - 17:00 intenzivní
A0-A1.1 začátečníci čtvrtek 17:15 - 18:45 intenzivní
DK-dětský kurz pondělí 17:15 - 18:45 intenzivní
DK-dětský kurz středa 16:00 - 17:30 intenzivníCHODOV - DDM Bludiště Chodov, Husova 263, 357 35 ChodovKRASLICE - Dům kultury, T. G. Masaryka 1782, 358 01 KrasliceMARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Městská knihovna ML, Hlavní třída 370/3, 353 01 Mariánské Lázně

skupinadenhodinatyp kurzudalší informace
A1.2.B začátečníci středa (1 x týdně) 19:00 - 20:30 intenzivní
A1.2.B začátečníci úterý (2 x týdně) 19:00 - 20:30 intenzivní
A1.2.B začátečníci pátek (2 x týdně) 19:00 - 20:30 intenzivníCHEB - SZŠ a VOŠ CHEB, Hradební 58/10, 350 02 Cheb

skupinadenhodinatyp kurzudalší informace
A1.1.B začátečníci sobota 15:00 - 16:30 intenzivníŽLUTICE - Městský úřad, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice

skupinadenhodinatyp kurzudalší informace
středa 15:00 - 16:30 základní KV-Z-10-3_2018-ŽL- témata s daty kurzů.xlsxNEJDEK - Středisko Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek

skupinadenhodinatyp kurzudalší informace
pondělí 17:00 - 18:30 základní KV-Z-11-3_2018-NE- témata s daty kurzů.xlsx