Contacts
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců X.,
reg. č. AMIF/1/04, je financován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Centre's Opening Hours

Mon 12:00 - 19:00
Tue Not open to the public
Wed 12:00 - 19:00
Thu 8:00 - 12:00
Fri 8:00 - 12:00

Centre for Support of Integration of Foreigners – Karlovy Vary Region

Head of Centre
Pavlína Hanková

Závodu míru 786/3A
36301 Karlovy Vary
opossite the bus station MHD n.3 Borová

tel.: 353 892 559
tel.:
fax: 353 892 560
e-mail: ickarlovyvary@suz.cz